Kvalifikacijos tobulinimo seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams, jų padėjėjams, įstaigų vadovams, pavaduotojams SMURTO PREVENCIJA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras formaliojo ir neformaliojo ugdymo pedagogams, socialiniams pedagogams, klasių vadovams MĄSTYMO KOMPETENCIJA: GENIALUMAS PAPRASTUME

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI 2019 M.

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO TĘSTINIŲ IR NUOTOLINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS ORGANIZUOJA PRIĖMIMĄ Į PERKVALIFIKAVIMO, TĘSTINES, PROFESINES IR NEFORMALIĄSIAS STUDIJAS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 2019 M.