MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SKAITMENINIO RAŠTINGUMO KOMPETENCIJOS TOBULINIMO PROGRAMA

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams UGDYMO APLINKOS, SKATINANČIOS UGDYTINIŲ MOTYVACIJĄ, KŪRIMAS IR NAUDOJIMAS UGDYMO PROCESE

Kviečiame pradinio ugdymo, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogus dalyvauti seminare

PEDAGOGINIŲ IR PSICHOLOGINIŲ ŽINIŲ KURSAS

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams IŠŠŪKIS PEDAGOGUI - SPORTUOJA MAŽIAUSIEJI