Tvarkaraščiai

Tvarkaraščiai

 

Dėstytojų konsultacinės valandos

Individualios konsultacijos

2018-2019 m. m. katedros dėstytojų individualios konsultacijos

 

Metodinė informacija studentams

- Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentai, tvarkos aprašas - čia 

Įkėlimo į eLABa sistemą tvarka; įkėlimo į eLABA instrukcija

Kalbos taisyklingumo vertinimas (Rektoriaus įsakymas)

Kalbos taisyklingumo vertinimo aprašas

- Metodinės rekomendacijos socialinių mokslų studijų baigiamųjų darbų rengimui (siųsti)

Baigiamųjų kursų studijų ir praktikų tvarka 2018-2019 m. m. (siųsti)

Studentų baigiamųjų darbų rengimo etapai 2018-2019 m. m.:

- Viešasis administravimas, bakalauro studijų programa (siųsti).

- Viešasis valdymas, magistro studijų programa (siųsti).

- Verslo administravimas; Finansų valdymas, bakalauro studijų programų (siųsti).

- Vadyba, magistro studijų programa (siųsti).

Baigiamųjų kursų (2019 m. birželio mėn.) pirminio svarstymo ir viešo gynimo datos:

- grupių: ISIA-14,  ISVVM-17 (siųsti);

- grupių: AD-15, ISVA-14, ISFV-14, ISVAM-17 (siųsti).

Prašymų formos:

1. prašymas dėl BD/MD rašymo (siųsti);

2. prašymas dėl BD/MD temos koregavimo (siųsti);

3. prašymas dėl BD/MD vadovo keitimo (siųsti).

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO STUDENTAMS

Baigiamajame darbe turi būti įsegta:

1. Du tituliniai lapai (abiejuose egzemplioriuose).

2. Vieno egzemplioriaus apatinio viršelio vidinėje pusėje turi būti įklijuotas A5 formato vokas, o jame įdėtas užpildytas BBD vadovo atsiliepimas ir kompaktas (CD) su BBD elektroniniu variantu.

SVARBŪS BD DOKUMENTAI:

1. Bakalauro baigiamojo darbo TITULINIAI LAPAI Viešojo administravimo studentams (siųsti).

2. Vadovo atsiliepimo forma (siųsti).

3. Recenzijos forma (siųsti).

VIEŠOJO VALDYMO MAGISTRANTAMS

Baigiamajame darbe turi būti įsegta:

1. Du tituliniai lapai (abiejuose egzemplioriuose)

2. Vieno egzemplioriaus apatinio viršelio vidinėje pusėje turi būti įklijuotas A5 formato vokas, o jame įdėtas kompaktas (CD) su MD elektroniniu variantu.

SVARBŪS MD DOKUMENTAI:

1. Magistro baigiamojo darbo TITULINIAI LAPAI Viešojo valdymo magistrantams (siųsti).

2. Vadovo atsiliepimo forma (siųsti).

3.  Recenzijos forma (siųsti)

Verslo administravimo; Finansų valdymo studijų programos studentams

  1. Tituliniai lapai (siųsti).
  2. Vadovo atsiliepimo forma (siųsti).
  3. Recenzijos forma (siųsti).

Vadybos magistro studijų programos studentams

  1. Tituliniai lapai (siųsti).
  2. Vadovo atsiliepimo forma (siųsti).
  3. Recenzijos forma (siųsti).