Apie mokslo žurnalą „Inter-studia humanitatis“

inter_humanitatis_10
inter_humanitatis_10
     Inter-studia humanitatis. Tai modernus integralios humanitarinės pakraipos mokslo žurnalas,siekiantis puoselėti bei plėtoti šiuolaikinius interdisciplininius filosofijos ir literatūrologijos, sociokultūrinės antropologijos ir menotyros tyrinėjimus, apmąstymus, eksperimentinius modelius. Šiame mokslo žurnale kviečiama rašyti struktūralizmo ir poststruktūralizmo, postmodernių interpretacijų ir polimetodologizmo, kultūros ir postkolonializmo studijų, feminizmo ir kino kritikos, queer teorijų ir psichoanalitinių interpretacijų, neomitologijos, įsivaizduojamos teologijos ir kitomis panašiomis temomis.   Žurnalo tikslai: integruoti, transformuoti, deformuoti humanitarines disciplinas, inicijuoti naujus tyrinėjimus ir projektus, atsiliepiant į informacines, technologines, politines pasaulio per mainas, į globalizacijos iššūkius. Išsamiau<<
ISSN 1822-1114 (Print)
ISSN 2424-3353 (Online)

Žurnalo numeriai

Redaktorių kolegija

Pirmininkas
Doc. dr. Vigmantas Butkus (Šiaulių universitetas, literatūrologija)
Koordinatorius:
Modestas Grigaliūnas (Šiaulių universitetas, komunikacija ir informacija)

Nariai:
Prof. dr. Vytis Čiubrinskas (Vytauto Didžiojo universitetas, antropologija)
Prof. dr. Leonidas Donskis (Vytauto Didžiojo universitetas, filosofija, politologija)
Doc. dr. Aušra Jurgutienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, literatūrologija)
Virginijus Kinčinaitis (Šiaulių dailės galerija, Šiaulių universitetas, menotyra)
Doc. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė (Šiaulių universitetas, literatūrologija)
Prof. dr. Gintautas Mažeikis (Vytauto Didžiojo universitetas, filosofija, antropologija)
Prof. dr. Algis Mickūnas (Ohajo universitetas (JAV), filosofija)
Doc. dr. Vladimir Perov (Sankt Peterburgo universitetas (Rusija), filosofija)
Prof. habil. dr. Vytenis Rimkus (Šiaulių universitetas, menotyra)

Kontaktai

Redakcijos adresas:
Šiaulių universiteto Humanitarinis fakultetas
P. Višinskio g. 38, LT-76351 Šiauliai
Tel.: 8~41 595786, 8~41 595876
El. paštas:  filosofija@cr.su.lt

Žurnalo svetaine internete: http://interstudia.lt