Magistro baigiamųjų darbų gynimas

Magistro baigiamųjų darbų gynimo datos ir komisijos:

Gyvybės mokslų studijų programa (siųsti) informacija ruošiama

Gyvybės mokslų magistrantūros studijų baigiamieji darbai

Prašymų formos:

1. Prašymas dėl magistro baigiamojo darbo rašymo (siųsti)

2. Prašymas dėl magistro baigiamojo darbo temos koregavimo (siųsti

3. Prašymas dėl magistro baigiamojo darbo vadovo keitimo (siųsti)  

SVARBU! Rengdami magistro baigiamąjį darbą, vadovaukitės nauju antros pakopos (Magistro) baigiamojo darbo rengimo ir gynimo reglamentu (siųsti)


*2017 m. balandžio 26 d. (Rektoriaus įsakymu Nr. V-160) nutarta, kad visiems baigiamiesiems darbams yra privaloma sutapties patikra.

SVARBU! Likus ne mažiau kaip 5-7 darbo dienoms iki magistro darbo viešo gynimo datos, studentai turi įkelti savo baigiamuosius darbus į eLABa talpyklą.

Instrukcija apie sutapties patikrinimą: https://www.elaba.lt/elaba-portal/pagalba

Kalbos taisyklingumo vertinimo aprašas (siųsti

Magistro baigiamųjų darbų dokumentai:

1. Magistro baigiamojo darbo tituliniai lapai (siųsti)

2. MBD vadovo atsiliepimo forma (siųsti)

3. MBD recenzento atsiliepimo forma (siųsti)