Katedros dėstytojų individualiai vykdyti užsakomieji tyrimai  2016 m.

Vardas, pavardė   Užsakomojo tyrimo pavadinimas   Užsakovas
Rita Toleikienė, Sigitas Balčiūnas, Vilma Tubutienė   Sociologinis tyrimas „Radviliškio rajono savivaldybės antikorupcinė aplinka“   Radviliškio rajono savivaldybė
Rita Toleikienė, Balčiūnas Sigitas, Šaparnienė Diana, Vilma Tubutienė   Sociologinis tyrimas „Korupcija ir jos prevencija Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo/Joniškio rajonų policijos komisariatuose“   Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Aistė Lazauskienė   „Tvari plėtra vietos savivaldoje, savivaldybių projektų ir investicijų valdymas“, atvejo studija   UAB „Pokyčių valdymas“
Jonas Jasaitis   Dabikinės dvaro sodybos (Akmenės r.) atkūrimas ir pritaikymas šiuolaikiniams visuomenės poreikiams   Akmenės rajono savivaldybė


Katedros dėstytojų dalyvavimas projektuose 2016 m.
 

Vardas, pavardė   Projekto pavadinimas   Projekto tikslas   Projekto įgyvendinimo laikotarpis   Projekto finansavimo šaltinis
Jonas Jasaitis   Žemės ūkio sektoriui – mokslo   naujovės, technologinė ir sociokultūrinė pažanga   Pravesti 3 seminarus ir 9-ąją Jono   Prano Aleksos tarptautinę mokslinę konferenciją. Žinių perdavimas ir   informavimas   2016 m. kovo 1 d. – gruodžio 30 d.   LR Žemės ūkio ministerija,   Nacionalinė mokėjimų agentūra (3000 eurų)

 

Dėstytojų individualus dalyvavimas projektuose pagal autorines sutartis 2016 m. 

Projekto sutartis (pavadinimas, sutarties Nr.)   Institucija   Valstybė   Darbuotojo   vardas, pavardė
European Region Entrepreneurship Connection EFEB Network 2015-1-EL01-KA204-014007   SEGE   Graikija   Vilma   Tubutienė
A European approach to the development of educational support for social businesses. 2015-1-UK01-KA202-013844   The   Enterprise Centre   Jungtinė   Karalystė   Vilma   Tubutienė
Tarptautinis tyrimas“Impact and sustainability of the Erasmus+ programme key action 1 mobility projects for school education staff “ (Suomija, Estija, Vokietija,   Lenkija, Lietuva). Užsakovas: Švietimo mainų paramos fondas   BRTA   Lietuva   Sigitas   Balčiūnas
Erasmus+  KA2 finansuojamas projektas „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“   Prienų   švietimo centras   Lietuva   Sigitas   Balčiūnas
Lietuvos merai: politinės lyderystės dėmenys vietos savivaldoje“. Finansuojamas Lietuvos mokslų tarybos. Sutarties Nr. MIP-031/2015   VDU   Lietuva   Aistė   Lazauskienė

 

2015 metais: 

1. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa. „I pakopos tarptautinės jungtinės studijų programos „Ekonomika ir darnus verslas“ parengimas ir įgyvendinimas (JUSPA)“ (SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-081).

2. Verslo sąlygų tyrimas Šiaulių mieste (Nr. SŽ-921/06-D-110).

 

2014 metais: 

1. Tarptautinio bendradarbiavimo projektai. Profesinio mokymo įstaigų ir verslo subjektų bendradarbiavimo tyrimas (proj. LLIV -265) Nr. S 140317-2 2014-03-17 Užsakovas: Šiaulių regiono plėtros agentūra.

2. Projektas VP1-4.2 -VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai:

  • Jurbarko užimtumo – sveikatingumo centro galimybių studija, 2014.
  • Jurbarko rajono karjero pritaikymo turizmui galimybių studija, 2014.
  • Jurbarko rajono turistinio kelio parengimo galimybių studija, 2014

3. Projektas ,,Kam to reikia“ voliuntaristiniais pagrindais. Įgyvendintas projektas: ,,Personalo valdymas“.

4. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas mokslininkų grupių projektas “Klientų dalyvavimo vertė kaip organizacijos konkurencingumo didinimo veiksnys (VALORE)“, projekto Nr. MIP-12253.

5. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa. „I pakopos tarptautinės jungtinės studijų programos „Ekonomika ir darnus verslas“ parengimas ir įgyvendinimas (JUSPA)“ (SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-081).

6. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa. Šiaulių regiono specialistų perkvalifikavimo programų (modulių) rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas (PERKVA) VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-008

7. Projektas “Best Agers Lighthouses – strategic Age Management for SME in the Baltic sea region”.