Dalyvavimas projektuose:

„Inovatyvi ore pasklidusių žiedadulkių atpažinimo realiame laike ir žiedadulkių prognozių modeliavimo sistema (REALTIME)“
Programa / fondas – 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetas.
Projekto trukmė – 2017-12-27 – 2021-12-27.
Projekto aprašas. Tikslas – sukurti oru plintančių alergeninių žiedadulkių identifikavimo skaitmeninę biblioteką, skirtą matavimams realiu laiku, ir panaudoti duomenis pažangiame žiedadulkių prognozių modelyje. Uždavinys – sukurti algoritmus, įgalinančius atpažinti oro žiedadulkes realiu laiku, ir įdiegti juos atrinktame modelyje formuojant sklaidos prognozes ir retrospektyvą. REALTIME įgyvendinamas dviem viena kitą papildančiomis veiklomis: (i) alergeninių žiedadulkių atpažinimo realiu laiku algoritmų sukūrimas; (ii) inovatyvus žiedadulkių atpažinimo realiu laiku algoritmų panaudojimas teritorinėms žiedadulkių prognozėms ir atgaliniam modeliavimui. Realaus laiko žiedadulkių monitoringas naudingas alergiškiems žmonėms, palengvina gydytojų darbą ir atveria naujas galimybes oro kokybės monitoringui. Tokių duomenų taikymas oro kokybės modeliavimo sistemose - novatoriškas žingsnis personalizuotoje medicinoje.
Projekte dalyvaujantys tyrėjai: Ingrida Šaulienė, Laura Šukienė, Gintautas Daunys.

 

Personal Allergy Symptom Forecasting System PASYFO
Programa / fondas – COPERNICUS/ ECMWF.
Projekto trukmė – 2017-05-05 - 2019.
Projekto aprašas. Personalinė alergijos simptomų prognozavimo sistema (PASYFO) Koperniko atmosferos monitoringo tarnyba (CAMS) buvo sukurta kaip Europos Sąjungos priemonė atmosferos aplinkos informacijos valdymui. CAMS užsakymu (CAMS_95g_SIAULIAI) Šiaulių universiteto mokslininkai kuria unikalų produktą – personalinę alergijos simptomų prognozavimo sistemą (angl. Personal Allergy Symptoms Forecasting System (PASYFO)). Ši sistema yra inovatyvus įrankis, leidžiantis gauti personalinę alergijos prognozę artimiausioms dienoms. Paslaugai gauti yra dvi sąsajos: tinklalapis (http://pasyfo.lt) ir mobilioji programėlė (galima siųstis iš Google Play ar Apple store). Tokio pobūdžio paslauga kuriama pirmą kartą pasaulyje ir kol kas veiks tik Lietuvos ir Latvijos teritorijoje. PASYFO yra naujai vystomas produktas, todėl jo kokybės užtikrinimui reikalingi tyrimai. Ypatingai svarbus alergijos pažeistų asmenų savanoriškas dalyvavimas. Tai puiki galimybė kiekvienam prisidėti prie mokslinių tyrimų ir dalyvauti vystant inovatyvius mokslo produktus. Norėdami prisijungti, rašykite elektroniniu paštu pasyfo@su.lt. Daugiau apie paslaugą ir įrankius http://pasyfo.lt.
Projekte dalyvaujantys tyrėjai: Ingrida Šaulienė, Laura Šukienė, Lukas Vaitkevičius, Sigita Gintilaitė.

 

CA-16116. Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions
Programa / fondas – COST.
Projekto trukmė – 2017-03-13 – 2021-03-14.
Projekto aprašas. Dėvimoji robotika (angl. Wearable Robotics) yra nauja sritis susijusi su asmeniniais įrenginiais turinčiais būtinus robotikos komponentų atributus (vykdikliai, jutikliai ir valdikliai) ir jų integravimu žmonėse. Tradiciškai robotai yra naudojami pramonėje monotoniškoms ir ilgą laiką trunkančioms didelio tikslumo operacijoms atlikti. Šiuo metu robotai vis dažniau naudojami sąveikoje su žmogumi kuomet tam tikras funkcijas pasidalina robotas ir žmogus. Pavyzdžiui robotai gali būti panaudoti žmogaus motorinėms funkcijoms papildyti ar pakeisti (bioprotezai, egzoskeletai, robotiniai kostiumai ir kt.). Taip pat dėvimieji robotai gali būti taikomi pramonėje ir buityje. Pagrindinis veiklos tikslas – integruoti įvairią patirtį ir plėtoti tarpkryptines kompetencijas būtinas naujos kartos dėvimųjų robotų plėtrai. Nauja dėvimųjų robotų (DR) karta užtikrins geresnes sąveikos sąsajas su žmonėmis vartotojais, išplės jų pritaikymo galimybes ir, tokiu būdu, padidins socialinį bei ekonominį poveikį aplinkai. Kuriant šias inovacijas yra būtina įtraukti įvairių mokslo ir technologijų ekspertus bei dalininkus įvertinant etinius, teisinius ir visuomeninius aspektus.
Projekte dalyvaujantis tyrėjas – Gediminas Valiulis.

 

Cooperation Network for Fostering 21st Century (Engineering) Upgraded Skills and Workforce Mobility - CONUS LLI-75
Programa / fondas – Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020.
Projekto trukmė – 24 m.
Projekto aprašas. Projektu siekiama atremti iššūkius, susijusius su didėjančiais pramonės reikalavimais darbuotojų įgūdžiams ir kompetencijoms. Regione labai trūksta inžinerijos specialistų, kurie turėtų specifinių gebėjimų, susijusių su naujomis technologijomis (kompiuterizuotu projektavimu, programinėmis staklėmis ir robotais) bei žinių ir įgūdžių, leidžiančių kurti inovacijas. Tai trukdo verslo plėtrai, darbo vietų kūrimui ir darniam regiono vystymuisi. Projekto tikslas – sukurti ir tobulinti mokymosi visą gyvenimą veiklas pramonės sektoriuje prisidedant prie darbo rinkos konkurencingumo didinimo ir technologinės pažangos skatinimo šiaurės Lietuvos ir pietų Latvijoje regionuose ir siekti, kad regionai taptų patrauklesni dirbti ir gyventi. Esminiai projekto metu siekiami rezultatai: 1. Pagerinta studijų / mokymo infrastruktūra, išaugusi studijų / mokymo kokybė. 2. Patobulinti darbuotojų įgūdžiai bei kompetencijos, kurios atitiks pramonės sektoriaus poreikius šiaurės Lietuvos ir pietryčių Latvijos regionuose. Pagrindiniai projekto rezultatų naudos gavėjai bus asmenys, siekiantys įgyti pramonei šiuo metu itin reikalingų įgūdžių, švietimo ir mokslo institucijos ir pramonės įmonės.
Projekte dalyvaujantys tyrėjai: Dainius Balbonas, Edvardas Bielskis, Dalia Čikotienė, Sergėjus Rimovskis, Vitalijus Skačkovas, Gediminas Valiulis.

 

„Nature recreation – towards sustainable development of ecosystem services (Net4Nat)“
Programa / fondas – „Erasmus+“.
Projekto trukmė – 2016-10-01– 2018-08-31.
Projekto aprašas. Atsižvelgiant į pastarųjų metų darbo rinkos reikalavimus, susitikimų su darbdaviais metu išsakytų idėjų pagrindu Šiaulių ir Daugpilio universitetai sukūrė jungtinę tarpdisciplininę magistrantūros studijų programą „Gamtinė rekreacija“. Glaudaus bendradarbiavimo dėka sukurta Net4Nat idėja yra skirta sustiprinti tvariam ekosistemų funkcijų vystymuisi poilsio srityje, įtraukiant jungtinės studijų programos mokymo(si) koncepciją. Projekto dalyviai: Daugpilio universitetas (Latvija), Šiaulių universitetas (Lietuva), Kordobos universitetas (Ispanija).
Projekte dalyvaujantys tyrėjai: Ingrida Šaulienė, Laura Šukienė, Martynas Kazlauskas, Rita Mikaliūnaitė.