Ekonomikos katedros dėstytojų dalyvavimas tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose bei programose 2015 metais:

 1. Lietuvos mokslo tarybos projektas MIP-15388. „Savivaldybių fiskalinio konkurencingumo vertinimas ekonominio augimo kontekste“.
 2. Lietuvos mokslo tarybos projektas MIP-15276. „Darbo pajamų dalies kitimo poveikis bendrajai paklausai“.

Ekonomikos katedros dėstytojų dalyvavimas tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose bei programose 2014 metais:


 1. Projektas VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-081. I pakopos tarptautinės jungtinės studijų programos Darnaus verslo ekonomika parengimas ir įgyvendinimas (JUSPA). 
 2. Lietuvos mokslo tarybos projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas vadovaujant studentų mokslinei praktikai“.
 3. Projektas SFMIS VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-076. II pakopos tartautinės jungtinės studijų programos „Regionų socioekonominė politika ir valdymas“ parengimas ir įgyvendinimas (JOINT-REGION).
 4. Projektas Šiaulių miesto savivaldybės užsakytas tyrimas „Specialistų pasiūlos ir paklausos dinamika Šiaulių mieste“.
 5. Projektas „Business process management implantation in hight education Institution“.
 6. Projektas „The Project methot as a creative modelį in VET“.
 7. EVOKE projektas.
 8. Projektas VPI-2.2-ŠMM-07-K02-094. Jungtinės tartautinės magistrantūros studijų programos „Tarptautinė ekonomika“ rengimas ir įgyvendinimas.
 9. MOPACT WP8 projektas finansuotas Europos Komisijos, 7FP ir Austrijos mokslo ir tyrimų ministerijos TOP.EU programos.
 10. Projektas DA20140630-03. „Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ (MOSTAF).