Studentų vykdomi projektai. 2018-2019 m.m.

 

Mokslo ir pedagoginio personalo dalyvavimas projektuose 2014-2017 metais

 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis Projekto pavadinimas Dėstytojai Projekto finansavimo šaltinis
2014
„Moterų nusikalstamumas kaip socialinė problema Pirmojoje Lietuvos Respublikoje“
S. Strelcovas
(studentė Kornelija Jurgaitytė)
Lietuvos mokslo taryba
2014
Parama mokslinei išvykai.
R. R. Trimonienė
Lietuvos mokslo taryba
2014
„Nagurskių politinė veikla XVIII a. II pusėje“
R. R. Trimonienė
(studentas Giedrius Gaidamavičius)
Lietuvos mokslo taryba
2014
„Socialinis mobilumas ir lokalinė migracija LDK mažuosiuose miestuose (Vilniaus, Trakų, Kauno, Ukmergės, Upytės pavietai ir Žemaičių seniūnija) XVIII a. II pusėje“
R. R. Trimonienė
(studentė Veronika Gudaitė)
Lietuvos mokslo taryba
2015-02-02 iki
2015-12-31
Projektas „Senųjų Kelmės ir Pakruojo rajonų kaimo kapinių inventorizacija ir moksliniai tyrimai“ Nr. S/KP-13(6.45)/2015/06-47-SU-25.
R. R. Trimonienė,
L. Prascevičiūtė,
G. Jasiūnienė,
B. K. Salatkienė
Lietuvos kultūros taryba, Kelmės rajono savivaldybė, Pakruojo rajono savivaldybė, Šiaulių universitetas
2016-07-18 iki 2016-12-20
Projektas "Kultūros paveldo objekto - Lieporių senovės gyvenvietės archeologinių tyrimų atlikimas" Nr. SŽ 06-26-D-100, 2016-07-18
B. Salatkienė
Šiaulių miesto savivaldybė
2016-05/2016-11
Istorinis tyrimas dėl Pročiūnų žudynių ir palaidojimo vietos
S. Strelcovas
Šiaulių miesto savivaldybė
 
2017-01-02 iki 2017-12-31
 

Projektas „Senųjų Radviliškio rajono kaimo kapinių apskaita (inventorizavimas) ir istoriniai tyrimai“ (programa „Kultūros paveldas“).

R. R. Trimonienė,
L. Prascevičiūtė
Lietuvos kultūros taryba, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių universitetas
 

Lituanistų dalyvavimas projektuose 2014–2016 m.