Stojamasis egzaminas stojantiems į Muzikos pedagogikos bakalauro studijų programą

Stojamąjį egzaminą į Muzikos pedagogikos studijų programą sudaro trys dalys:

  • grojimas fortepijonu ar kitu muzikos instrumentu - vertinama pagal atlikimo muzikalumą, grojimo instrumentu įgūdžius, pasirinkto kūrinio tinkamumą;
  • dainavimas (pageidautina a cappella) - vertinama pagal atlikimo muzikalumą, intonavimo tikslumą, ritmo pajautimą, dainavimo įgūdžius, pasirinkto kūrinio tinkamumą;
  • muzikos žinių pagrindai - vertinama pagal egzamino metu atliktų kūrinių analizę (kompozitorius, žanras, tonacija, metras, tempas ir kt.).

Daugiau informacijos apie stojamuosius egzaminus, jų vykdymo ir vertinimo tvarką galima sužinoti tvarkos apraše.