Paskaitų tvarkaraščiai

Tvarkaraščiai

Bendra informacija

1. Baigiamųjų darbų (bakalauro ir magistro) pristatymo ir vertinimo kriterijai.
 
2.  Baigiamųjų darbų priedai
1 priedas_Prasymas del BD rengimo
4 priedas_BD titulinio lapo pavyzdys (jungtinė studijų programa su Kijevo universitetu „Ukraina“) 
5 priedas_BD titulinio lapo pavyzdys (jungtinė studijų programa su Rėzeknės technologijų akademija Latvijoje)
8 priedas_BBD recenzija
9 priedas_BMD recenzija
 
1. Pedagogikos studijų baigiamojo darbo reglamentas: PSBD reglamentas.
2. Pedagogikos studijų baigiamojo darbo recenzija
3. Vadovo atsiliepimas apie pedagogikos studijų baigiamąjį darbą
4. Bioetikos dokumentų pavyzdžiai.
5. Baigiamųjų darbų pristatymo ir gynimo tvarka (bakalauras/magistrantūra) 2020–2021 (siųsti)