Aktualūs studijų dokumentai edukologijos programų studentams

Baigiamųjų darbų rengimo ir vertinimo dokumentai

Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo reglamentas (siųsti)                                                                    PSBD rengimo, gynimo ir vertinimo reglamentas (siųsti)

 

Baigiamųjų darbų rengimo metodiniai reikalavimai

Baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai (siųsti)

 

Baigiamųjų darbų pristatymo ir gynimo tvarka

Baigiamųjų darbų pristatymo ir gynimo tvarka 2019–2020 m. (siųsti)

 

 

Baigiamojo darbo pateikimas

Baigiamojo darbo titulinio lapo pavyzdys (siųsti)                                                                                                  Parengto baigiamojo darbo savarankiškumo patvirtinimas (siųsti)

Baigiamojo darbo reglamentas, metodiniai reikalavimai, priedai (PPIK studentams, įstojusiems nuo 2018 m.)

Baigiamojo bakalauro darbo rengimo, gynimo ir vertinimo reglamentas (įstojusiems nuo 2018 m.) (siųsti)            Baigiamojo bakalauro darbo rengimo metodiniai reikalavimai (įstojusiems nuo 2018 m.) (siųsti)                    Priedai:                                                                                                                                                               Priedas nr. 1_Prašymas dėl baigiamojo bakalauro darbo rašymo (įstojusiems nuo 2018 m.) (siųsti)                      Priedas nr. 2_Baigiamojo bakalauro darbo titulinio lapo pavyzdys (siųsti)                                                              Priedas nr. 3_Baigiamojo bakalauro darbo savarankiškumo patvirtinimas (įstojusiems nuo 2018 m.) (siųsti)          Priedas nr. 4_Baigiamojo bakalauro darbo vadovo atsiliepimas (įstojusiems nuo 2018 m.) (siųsti)                        Priedas nr. 5_Baigiamojo bakalauro darbo recenzija (įstojusiems nuo 2018 m.) (siųsti)                                      Priedas nr. 6_Baigiamojo bakalauro darbo vertinimo komisijos protokolas (įstojusiems nuo 2018 m.) (siųsti)