alt

alt

Folkloro ansamblio „Vaiguva“ repertuare – senos lietuvių liaudies dainos, sutartinės, šokiai. Ansamblio nariai groja autentiškais instrumentais, yra pasipuošę atkurtais IX–XIII a. drabužiais ir žalvario papuošalais. 1981 m. įkurto ansamblio pavadinimas ,,Vaiguvà“ yra hidronimas – taip vadinamas sraunus upelis-gatvė, maitinamas kelių šaltinių ir įtekantis tiesiai į didžiausią Lietuvos upę – Nemuną.

Pavadinimas simbolizuoja jaunus, veržlius, kūrybingus žmones, kurie „minta“ autentišku, per ilgus amžius iki tobulumo nugludintu folkloru ir puoselėja svarbiausias Lietuvos vertybes.
,,Vaiguvà“ – tai kolektyvas, kuriam folkloras reikalingas kaip saviraiška, kaip būtina kalendorinių ir šeimos švenčių dalis. Ansamblis koncertuoja dainų šventėse, įvai­riuose rengi­niuose Lietu­voje ir kai­myni­nėse ša­lyse (Lenki­joje, Latvi­joje, Ru­si­joje).

Ansamblio va­dovė Dia­na Marti­nai­tienė 
Tel. 8 698 37 420 
El. p. diana.martinaitienė@gmail.com 
Svetainė: vaiguva.su.lt

 
Vaiguva 2
Vaiguva 2