2009, Nr. 2(15)
Beržinskienė Daiva
Darbo paieškos alternatyvos: teorija ir praktika
5
Beržinskienė Daiva, Kairienė Saulė, Virbickaitė Rūta
Analysis of Migration as the Element of Demographis Changes in European Union Context
13
Cehlar Michal, Szabo Stanislav, Kysel'ova Katarina, Khouri Samer
Evaluation of Basic Actives Possibility to Increase Economic Efficiency of Raw Material Dealing Componies
21
Danilowska Alina
Development of Municipal Bond Market in Poland
30
Drejeris Rolandas
Naujų paslaugų komercializavimo problema ir jos sprendimo gairės
38
Dzemyda Ignas
Aukštojo mokslo vaidmuo regionų plėtroje: mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos įtaka regionų ekonomikai
47
Jakštonytė Gintarė
Mokesčių politikos reikšmė smulkaus verslo kūrimui
57
Liongina Juozaitienė
Comparison of Lithuanian and Irish Tax Systems Using V.Tanzi Qualification Diagnostic Indicators
65
Kanapickienė Rasa, Razmutė Monika
Įmonės vidaus kontrolės vertinimas
76
Kavaliauskienė Žaneta
Organizacinis įsipareigojimas kaip teorinis konstruktas
82
Kėdaitienė Angelė, Vytautas Kėdaitis
The Lisbon Strategy and Economic Growth
94
Klava Sanita
Farmer ManagedLand in Latvia
104
Klimaitienė Rūta, Kanapickienė Rasa
Biudžetų naudojimas įmonės rizikos valdymo procese
112
Komskienė Diana, Čingienė Vilma, Jacikaitė Evelina
Nevyriausybinių vaikų ir jaunimo sporto organizacijų finansavimo galimybių panaudojimo patirtis
119
Krumplytė Jolita
Šešėlinės ekonomikos reiškinių klasifikacija: metodinis aspektas ir empirinis taikymas
130
Lekavičius Vidas, Galinis Arvydas
Finansinio skatinimo priemonių įtaka individualių namų šildymo raidai
143
Leščinskienė Eglė
Coordination of Socil Justice and Economic Effiviency Principles Transforming the Pension System
151
Liukinevičienė Laima, Garolienė Edita
Studijų aplinkos personalo veiklos vertinimo kryptingumas kuriant personalo veiklo vertinimo sistemą aukštojoje mokykloje
162
Masniak Jacek
Macroeconomic Determinants of Farmland Market Development in Poland
174
Matuzienė Ina, Aleknavičienė Lolita
Smulkiųjų verslininkų, prekiaujančių prekyvietėse, darbo motyvacijos ypatumai
180
Navickas Kęstutis, Navickienė Renata
Darnios organizacijos modelio kūrimas
192
Paulauskienė Jūratė, Zuzevičiūtė Vaiva, Zuzevičius Vytautas
Transformation Towards a Learning Organization: Perspective on Favtors
202
Perkumienė Dalia, Švagždienė Biruta
Klaipėda Regional Municipality Social Workers' approach into thei Possibilities Providing Help for Teenagers from Incomplete Families
211
irina Plotka, Dmitry Igonin, Nina Blumenau
The  Research of Ethnical Attitudes by the Means of Experimental Procedures of Unconscious Emotional Priming and Self-Reporting Methods
218
Rudžionienė Kristina
Finansinių ataskaitų elementų įvertinimo būdai viešojo ir privataus sektroiaus apskaitoje
227
Sapiegienė Lina, Juknevičienė Vita, Stoškus Stasys
Inovacijų diegimo procesas: Šiaulių miesto gamybos įmonių atvejų analizė
237
Скрибанс Валерийс
Влияние трудовой  эмиграции на рынок труда в Латвии
250
Smalskys Vainius,  Šenavičius Antanas
Gedimino (galvos) Galvanausko indėlis į viešojo sektoriaus statistikos tobulinimą ir naujų viešosios politikos krypčių modeliavimą
259
Сорокина Тамара
Бюджет Союзного Государства Беларуси и России: этапы и перспекивы развития
265
Šarkūnaitė Ingrida
Personalo valdymo procesas virtualioje komandoje
277
Tambovceva Tatjana, Geipele Ineta
Sustainable agriculture in Latvia
286
Uckutė Elona
Vertės grandinės koncepcija pagrįstas vidaus auditas
295
Valantinienė Irena, Rastauskienė Giedrė, Žalys Linas, Tilindienė Ilona, Ingrida Krikštaponytė
Būsimųjų ir dirbančiųjų sporto vadybos specialistų požiūris į universitetinį profesinių kompetencijų igdymą
303
Valuckienė Jūratė
Mokymosi paradigma grįstos studijos kaip atsakas į besikeičiančios visuomenės lūkesčius universitetinėms studijoms
311
Vanagas Ramūnas
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus tarnautojų verbavimo ir atrankos sitemos tobulinimas
318
Vijeikis Juozas, Makštutis Antanas
Small and Medium Sized Business Competitiveness in Lithuania
328
Zabielavičienė Irena
Inovacinės veiklos valdymo apskaitos ir analizės metodiniai aspektai
339
Žalienė Irina, Žalys Linas, Iždonaitė-Medžiūnienė Inga
Lietuvos kurortų sveikatinimo veiklos plėtra
349
Žigienė Gerda
Skandinaviškasis savivaldybių obligacijų išleidimo modelis-Lietuvos galimybių įvertinimas
359
   
Leidinio „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“ publikuojamų mokslo darbų reikalavimai 372