2009, Nr. 1(14)
Arimavičiūtė Malvina
Strateginiai pokyčiai Lietuvos savivaldybėse
5
Bacevičiūtė Aurelija, Juknevičienė Vita
Viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių atrankos aspektai: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbuotojų nuomonės tyrimas
13
Balčiūnas Sigitas, Valuckienė Jūratė
Nauda kaip mokyklos įsivertinimo proceso kokybės rodiklis: mokytojų nuomonės tyrimas
25
Bogdanova Olga
The Economic Proc and Cons for Latvia Joining the European Monetary Union
35
Butkus Mindaugas, Matuzevičiūtė Kristina
Regioninis išsilavinusios darbo jėgos pasiskirstymas ir ekonomikos augimas
44
Cibulskienė Diana, Marcišauskienė Jūratė
Savininkų nuosavybės rizikos vertinimas: įmonės vertės koncepcija
53
Čiburienė Jadvyga, Guščinskienė Jūratė
Jaunimo verslumas : lyčių aspektas
62
Drejeris Rolaandas
New Service Conception Assessment
70
Filipoviča Anna
Dynamics of Payment Terms and Results of Debt Collection in Latvia
77
Fominienė Vilija Bitė, Švagždienė Biruta, Mikalauskas Rimantas
Naujų darbuotojų adaptacija šiuolaikinėje sporto organizacijoje
87
Garšvienė Lina, Gurliauskienė Indrė
Einamosios sąskaitos deficitą ir jo pokyčius lemiančių veiksnių teorinis ir praktinis aspektai
95
Giriūnas Lukas
Evaluation of Condition of Internal Control System in the Company
103
Išoraitė Margarita
Theoretical Aspects of Marketing Strategy
114
Джунусбекова Гульсара Аширбаева
Формирование эффективного механизма управления развитием регионов в республике Казахстан.
126
Кадырова Маргарита Булегеновна
Особенности управления общественными финансами в условиях реформирования национальной экономики республики Казахстан
135
Karalevičienė Jurgita, Matuzevičiūtė Kristina
Tarptautinės emigracijos ekonominių priežasčių analizė Lietuvos pavyzdžiu
143
Khouri Samer, Kysel'ova Katarina, Al-Zabidi Denisa
Restructuring an Enterprise by Implementing a Complex Information System as a Tool for Securing its Futher Prosperity
152
Klebanovas Juozas, Tamošiūnas Teodoras
Ernesto Galvanausko indėlis į Lietuvos 1920-194 m. Ūkio mokslą ir jo taikymus valstybės valdyme
159
Motvilaitė Kristina
Lietuvos bendrasis vidaus produktas ekonominės konvergencijos su visateisėmis ekonominės ir valiutinės sąjungos šalimis narėmis kontekste
167
Nausėda Aurimas, Tamošiūnas Teodoras
Lietuvos regioninės politikos kaitos tendencijos Europos Sąjungos kontekste
177
Pacevičius Jonas, Janulytė Erika
Mobingas kaip organizacinio gyvenimo problema: priežasčių, raiškos ir pasekmių įvertinimas ir analizė
187
Pilelienė Lina, Liesionis Vytautas
Pardavimų skatinimo teikiamų naudų vertinimo priklausomybė nuo vartotojų lojalumo stadijos
197
Pitrėnaitė Birutė
Lietuvos žiniasklaidos vaidmuo ugdant visuomenės savisaugos kultūrą
206
Ratkus Karolis, Blinstrubas Artūras
Aptarnavimo kokybė asmeniniame pardavime: slapto pirkėjo tyrimas
223
Razauskas Tomas
The Cycles of Economical Development and Depression Within the Different Sectors of Economy
224
Rudytė Dalia, Karulaitienė Dovilė, Reizgevičienė Rasa
Naujųjų Europos Sąjungos valstybių makroekonominių rodiklių pokyčiai integruotoje rinkoje
238
Ruplienė Dovilė
Verslo mokesčių dydžio kaip institucinio veiksnio įtaka tiesioginėmis užsienio investicijomis
248
Staponkienė Jurga, Šerikova Anželika
Viešųjų programų įgyvendinimo problemos Lietuvoje:profesinės reabilitacijos programos potencialių dalyvių nuomonių tyrimas
256
Sutkus Arvydas, Vilys Mantas, Jakubavičius Artūras, Damkus Jurgis, Lapina Gundega
New Approaches for Fostering Innovation Capacities in Law and Medium-tech SMEs
263
Šakienė Henrika
Unemployment Regulation Policy Analysis in Lithuania
270
Tamošiūnas Teodoras, Mikalauskienė Audronė
Valstybinio maisto saugos ir kokybės kontrolė: Šiaulių apskrities atvejis
278
Tijūnaitienė Rigita, Šidlauskienė Jelena, Šerikova Anželika, Toleikienė Rita.
Klientų dalyvavimo vaidmenys bendrai kuriant baldų projektavimo paslaugas
290
Tubutienė Vilma, Mikolaitytė Jurgita
Interaction of an Organization and an Employee in Career Management: Case of Šiauliai University
301
Uturytė-Vrubliauskienė Laura, Merkevičius Juozas
The Informatio Technology Sectos: Specifics of Motivation of Virtual Personnel
314
Vaisvalavičiūtė Aušra
Features of Public Service Motivation: Theoretical and Pratical Dimension
322
   
Apie autorius 331
   
Mokslo darbų, publikuojamų leidinyje „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“, reikalavimai 336