Pažintinės ekskursijos „Atrask save profesijų pasaulyje“

Kiekvienais metais Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultete vyksta moksleivių pažintinės ekskursijos „Atrask save profesijų pasaulyje“. Būsimo specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo ar socialinės reabilitacijos specialisto, kineziterapeuto veiklos yra labai specifiškos, tad ir klausimų apie studijų galimybes būna daug. Pats laikas klausimus užduoti bei gauti atsakymus ar net išbandyti praktines veiklas!

Edukologijos, socialinio darbo bei biomedicinos ir negalios studijos Šiaulių universitete tikrai unikalios ir specifiškos. Veiklos pritaikomos 5-12 klasių moksleiviams.


Informaciją apie pažintinius renginius (ekskursijas, praktikumus) teikia rinkodaros specialistas Egidijus Elijošius.


Skambink tel. 8 699  20 833
Rašyk el. p.
studijos@spf.su.lt
Naršyk svetainėje:
www.umsgf.su.lt/
Adresas: Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas (ŠU 1 rūmai), P. Višinskio g.  25, Šiauliai

 

 

 stovykla2  Stovykla 1