Gamtinių sistemų valdymas (lietuvių k. / anglų k.)

Gyvybės mokslų magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)

Studijos vyksta lietuvių k.; anglų k. 

Čia rasite studijų programos planą

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Šiaulių universitetas tampa Vilniaus universiteto dalimi – Vilniaus universiteto Šiaulių akademija! Daugiau apie tai skaitykite ČIA.

Gamtinių sistemų valdymo programa rengia aukštos kvalifikacijos ekologijos specialistus, turinčius fundamentaliųjų ekologijos žinių ir išmanančius sausumos ekosistemų tvarumo principus, gebančius taikyti mokslo ir praktikos žinias, susijusias su vidaus vandenų ir sausumos ekosistemų išteklių naudojimu, ekologinių bendrijų galimybėmis prisitaikyti prie kintančių klimato ir aplinkos sąlygų. Ugdomos inovatyviai mąstančios pilietiškos asmenybės, gebančios įgytas žinias ir sampratą apie globalizacijos ir antropogeninės apkrovos keliamą poveikį biologinei įvairovei ir žmogaus sveikatai panaudoti profesinėje veikloje.

Priimami asmenys,  baigę pirmosios pakopos gyvybės mokslų, žemės ūkio ir veterinarijos mokslų studijų krypčių grupių arba fizinių mokslų studijų krypčių grupės aplinkotyros ir gamtinės geografijos universitetines bakalauro studijas. Taip pat asmenys, baigę Šiaulių universiteto „Gamtinių sistemų valdymo“ papildomąsias studijas.

Konkursinio balo sandara: diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos, karjeros galimybės ir paklausa darbo rinkoje:

  • sukurta studijų aplinka įgalina laisvai reikšti mintis, diskutuoti, kritiškai mąstyti ir tobulinti eksperimentinius, analitinius įgūdžius kartu su srities specialistais, atliekant mokslo tiriamąjį darbą. Studijos yra lanksčios, suteikiančios pasirinkimo laisvę, planuojant savo karjerą;
  • suburtas aukštos kvalifikacijos specialistų kolektyvas dirba kartu su kitų Europos universitetų mokslininkais, įgyvendindami projektus ir kurdami inovatyvius įrankius visuomenės gyvenimo kokybei užtikrinti. Studentams atveriamos galimybės įsitraukti į mokslinius tyrimus kartu su Vienos medicinos universiteto, Parmos universiteto, Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto, Kordobos universiteto, Suomijos meteorologijos instituto pažangiais mokslininkais ir praktikais;
  • programa ugdo inovatyviai mąstančias pilietiškas asmenybes, gebančias taikyti įgytas žinias apie globalizacijos ir antropogeninių reiškinių keliamą poveikį biologinei įvairovei ir žmogaus sveikatai. Šios srities specialistai turi žinių ir įgūdžių eiti pareigas, susijusias su už augalijos ir gyvūnijos raidą, pažeidimų vertinimu ir sprendimų dėl gamtinės aplinkos atkūrimo priėmimu.

Programos profesoriai, dėstytojai: prof. dr. Ingrida Šaulienė, prof. habil. dr. Vidmantas Pileckas, doc. dr. Violeta Šlekienė, doc. dr. Laura Šukienė, dr. Martynas Kazlauskas, dr. Ilona Kerienė.

ĮSIDĖMĖK! :)
  • 90 proc. studijų programos vykdoma nuotoliniu būdu.
  • Neturintiems atitinkamos krypties bakalauro diplomo, papildomųjų studijų metu privaloma išlaikyti trūkstamus dalykus: Molekulinė ląstelės biologija, Augalų ir gyvūnų fiziologija, Biologiniai ištekliai, Meteorologija ir klimatologija, Hidrologija.

Priėmimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyba: tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt