Karjeros edukologija

Ugdymo mokslų magistras

Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų)

Formuojama tik valstybės nefinansuojamų vietų grupė.

Priimami asmenys, baigę universitetines ugdymo krypties pagrindines studijas.

Konkursinio balo sandara: diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma. 

Tavo studijos ir karjeros galimybės

  • Programos poreikį patvirtina  pokyčiai visuomenėje, veiklos pasaulyje ir švietimo sistemoje. Šios programos poreikis grindžiamas, atsižvelgiant į šiuolaikinę darbo rinkos  situaciją. Profesinis konsultavimas ir/ar ugdymas karjerai šiuolaikinėmis sąlygomis tampa tęstiniu, daugiamačiu procesu, kuris prasideda mokykloje, tęsiasi pereinamuoju į suaugusiųjų gyvenimą ar jų darbo veiklos laikotarpiu ir yra siekiamas per visą suaugusiųjų gyvenimą. Todėl Programoje ugdymas karjerai analizuojamas įvairių amžiaus ir socialinių grupių aspektais.
  • Tarptautinių studijų ekspertų grupės puikiai įvertinta studijų programa rengia aukščiausios kvalifikacijos specialistus, kurie studijose įgyja tyriminę-analitinę kompetenciją, geba įvertinti siekiamų karjeros tikslų įtaką asmenybės savirealizacijos perspektyvai, organizuoti grupių ir asmenų ugdymą karjerai, parinkti adekvačius metodus bei sudaryti ugdymuisi tinkamą aplinką. Absolventai įgyja daugiafunkcinį (politinį, socialinį, edukologinį) profesinės karjeros ir veiklos supratimą, leidžiantį įveikti stereotipus bei planuoti karjeros strategiją multikultūrinėje, pliuralistinėje demokratinės visuomenės aplinkoje.
  • Studijų programos absolventai gali teikti profesinio orientavimo ir karjeros planavimo  paslaugas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose, aukštosiose mokyklose, profesinio orientavimo centruose, jaunimo darbo centruose, darbo biržose ir kitose formalaus bei neformalaus švietimo institucijose. Absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje.

Programos profesoriai, dėstytojai: Vincentas Lamanauskas, Daiva Malinauskienė, Dalia Augienė, Rima Bakutytė ir kt. Kiekvienais metais paskaitas magistrantams skaito vizituojantys dėstytojai iš Latvijos, Čekijos, Italijos, Brazilijos, Taivano, Pietų Afrikos Respublikos ir kt. valstybių.

ĮSIDĖMĖK! :) Neturintiems ugdymo mokslų studijų krypčių grupės diplomo, studijų metu sudaroma galimybė išlaikyti trūkstamus dalykus: Ugdymo teorijos ir sistemos, Šiuolaikinė didaktika, Edukaciniai tyrimai ir inovacijos.