Edukologija

Specializacijos: švietimo vadyba, vaiko teisių apsaugos vadyba, švietimo kokybės vadyba

Ugdymo mokslų magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)

Priimami asmenys, baigę universitetines ugdymo krypties pagrindines studijas.

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės

  • Tarptautinių studijų ekspertų grupės puikiai įvertinta studijų programa rengia aukščiausios kvalifikacijos, konkurencingus specialistus, turinčius tarpdisciplininių žinių, būtinų edukacinių reiškinių, procesų, sistemų, organizacijų funkcijų supratimui ir tyrėjo, analitiko veiklai, gebančius projektuoti skirtingo amžiaus žmonių ugdymą(si), mokymą(si) visą gyvenimą, spręsti švietimo organizacijų vadybos, švietimo kokybės vadybos, vaikų teisių apsaugos problemas.
  • Studentams suteikiamos galimybės gilinti žinias individualiai ir laisvai pagal poreikius pasirenkant specializaciją, dalyvauti mokslo ir taikomojoje mokslo veikloje,  tarptautinio mobilumo programose, gauti akademinę ir neakademinę paramą.
  • Edukologijos studijų programos absolventai dirba įvairiose švietimo sistemos grandyse, organizacijose, šeimos ir vaikų teisių apsaugos institucijose, verslo, viešojo administravimo paslaugų sektoriuose nuolatinio mokymo(si), konsultavimo, ekspertinio edukacinių procesų vertinimo, projektavimo, kokybės vadybos srityse. Absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje.

Programos profesoriai, dėstytojai: profesoriai Audronė Juodaitytė, Daiva Malinauskienė, Aušrinė Gumuliauskienė, Vincentas Lamanauskas, Aušra Kazlauskienė. Dirba ir kiti ambicingi mokslo daktarai ir praktikai Erika Masiliauskienė, Reda Ponelienė, Jurgita Smilgienė, Jurgita Lenkauskaitė, kiekvienais metais vizituojantys dėstytojai iš kitų Europos ir JAV universitetų.

ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys vieno iš švietimo ir ugdymo krypčių (pedagogikos, edukologijos,švietimo ir ugdymo, andragogikos) grupėsbakalaurodiplomo,papildomųjų studijų metu privalo išlaikyti trūkstamus dalykus: Ugdymo teorijos ir sistemos, Šiuolaikinė didaktika, Edukaciniai tyrimai ir inovacijos.