Edukologija

Ugdymo mokslų magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)

Specializacijos: švietimo vadyba, vaiko teisių apsaugos vadyba

Švietimo vadybos specializacija sudaro galimybes rengtis vadybinei karjerai švietimo sistemoje, plėtoti savo vadybinės veiklos ugdymo įstaigose kompetencijas.

Vaiko teisių apsaugos vadybos specializacija vienintelė Lietuvoje realizuojama edukologijos krypties magistrantūros studijose.

Čia rasite studijų programos planą

Tarptautinių studijų ekspertų grupės puikiai įvertinta studijų programa rengia aukščiausios kvalifikacijos, konkurencingus švietimo / ugdymo specialistus, turinčius tarpdisciplininių žinių, būtinų edukacinių reiškinių, procesų, sistemų, organizacijų funkcijų supratimui ir įgyvendinimui, įgyjančius tyrėjo, analitiko kompetencijų, gebančius projektuoti ir realizuoti skirtingo amžiaus žmonių ugdymą(si), mokymą(si) visą gyvenimą, spręsti švietimo vadybos, vaiko teisių apsaugos problemas.

Priimami asmenys, baigę universitetines ugdymo krypčių grupės bakalauro studijas. Taip pat tos pačios krypčių grupės profesinio bakalauro studijų arba kitų krypčių universitetinių studijų absolventai, baigę Šiaulių universiteto „Edukologijos“ papildomąsias studijas.

Konkursinio balo sandara: diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos, karjeros galimybės ir paklausa darbo rinkoje:

  • studijų programos privalumas – kasmet Edukologijos magistro studijų programai skiriamos valstybės finansuojamos vietos. Atsižvelgiant į studentų poreikius ir profesines galimybes, sudaromos sąlygos lanksčiai derinti studijas su darbu; taikoma mišrių studijų sistema, studijos pagal individualų studijų planą, į studentų poreikius orientuota konsultavimo sistema;
  • studentams suteikiamos galimybės gilinti žinias individua­liai ir laisvai pagal poreikius pasirenkant švietimo vadybos ar vaiko teisių apsaugos vadybos specializaciją, da­lyvauti mokslo ir taikomojoje mokslo veikloje, tarptautinio mobilumo programose, gauti akademinę ir neakademinę paramą;
  • absolventai dirba įvairių švietimo sistemos grandžių organizacijose, šeimos ir vaiko teisių apsaugos institucijose, verslo, viešojo administravimo paslaugų sektoriuose nuolatinio mokymo(si), konsultavimo, ekspertinio edukacinių procesų vertinimo, projektavimo, švietimo vadybos srityse. Absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje.

Programos profesoriai, dėstytojai: profesoriai Audronė Juodaitytė, Daiva Malinauskienė, Aušrinė Gumuliauskienė, Aušra Kazlauskienė, Remigijus Bubnys, Vincentas Lamanauskas, o taip pat ir kiti ambicingi mokslo daktarai: Erika Masiliauskienė, Renata Bilbokaitė, Rima Bakutytė. Studijų programą vizituoja dėstytojai iš kitų Europos ir JAV universitetų.

ĮSIDĖMĖK! :)

  • Neturintys vieno iš švietimo ir ugdymo krypčių (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) grupės bakalauro diplomo papildomųjų studijų metu privalo išlaikyti trūkstamus dalykus: Ugdymo teorijos ir sistemos, Šiuolaikinė didaktika, Edukaciniai tyrimai ir inovacijos, Psichologija.
  • Skirtingos specializacijos bus realizuojamos, jei į kiekvieną susirinks ne mažiau kaip 5 studentai. Kitu atveju bus viena specializacija.

Priėmimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyba: tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt