Priėmimui į visas Universitete vykdomas magistrantūros studijų programas organizuojamas bendras konkursas.

Į antrosios pakopos studijaskonkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip bakalauro ar profesinio bakalauro laipsnį ar jį atitinkančią aukštojo mokslo kvalifikaciją ir atitinkantys aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus:

  • baigę nurodytų krypčių universitetines pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas ir turintys tos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų baigimo diplomą ir atitinkantys priėmimo reikalavimus;
  • baigę pirmosios studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigę papildomąsias tos krypties studijas Universitete arba pateikę atitinkamų papildomųjų studijų baigimo akademinę pažymą ir atitinkantys priėmimo reikalavimus;
  • baigę pirmosios pakopos studijas ir turintys ne mažiau kaip 1 metų praktinės veiklos patirties pasirinktoje studijų srityje arba perėję neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo procedūrą ir atitinkantys Universiteto nustatytus reikalavimus.

Išskirtiniais atvejais, kai studentas moka už studijas, į magistrantūros studijas priimami pirmosios pakopos studijas baigę asmenys, sutinkantys derinti papildomųjų studijų dalykus su magistrantūros studijomis.

Registracijos mokestis (II pakopos studijų įmoka) – 20 * eurai.Sąskaitos, į kurią reikia įmokėti šią įmoką, rekvizitai:gavėjas – Šiaulių universitetas, gavėjo bankas – AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT767180000000141119, banko kodas 71800, įmokos pavadinimas – II pakopos studijų įmoka – ŠU, įmokos kodas – 2567, mokėtojo kodas – asmens kodas.

Studijų įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtoją, įmokos paskirtį. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Užregistravus prašymą leisti dalyvauti magistrantūros studijų konkursuose, registracijos mokestis (II pakopos studijų įmoka) negrąžinamas.

* Nurodytos registracijos įmokos dydis gali keistis remiantis ŠU tarybos nutarimu „Dėl studentų, priimamų į Šiaulių universitetą 2017 metais, studijų kainos ir įmokos už studijas 2017–2018 m. m.“

Informacija apie priėmimo į Universiteto magistrantūros studijas tvarką teikiama ir dėl studijų programos pasirinkimo konsultuojama Priėmimo komisijoje, fakultetuose, institute. Kontaktai

Reikalingi dokumentai

Konkursinio balo sandara

Priėmimo į magistrantūrą etapai ir procedūros:

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas
Dokumentai pateikiami Priėmimo komisijoje (Vytauto g. 84, 410 kab., tel. (8 41) 595 755)
2017-06-01 – 2017-07-08
Savarankiškų darbų kolekcijos pristatymas Savarankiškų darbų kolekcijos pristatymas 2017-07-10 11 val. pasirinkusiems dailės studijų programą (Aušros al. 50).
Įvertintų kolekcijos darbų rezultatų skelbimas 2017-07-11 15 val.

Fakultetų / instituto priėmimo komisijų posėdžiai dalyvaujant stojantiesiems, pakviestųjų studijuoti sąrašo paskelbimas ir priėmimas

2017-07-13 (Vytauto g. 84)

11 val. Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto priėmimo komisijos posėdis,

12 val. Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto priėmimo komisijos posėdis,

13 val. Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto priėmimo komisijos posėdis.

Apeliacijų priėmimas

Apeliacijos dėl konkursinio balo turi būti pateiktos raštu Universiteto priėmimo komisijai per 24 valandas po kviečiamųjų studijuoti sąrašo paskelbimo.
Apeliacijų nagrinėjimas
Apeliacijos išnagrinėjamos per vieną darbo dieną nuo įteikimo ir atsakymai skelbiami 2017-07-14 13 val.

Priimtųjų studijuoti sąrašo paskelbimas

2017-07-19 iki 14 val. interneto svetainėje www.su.lt

Papildomas priėmimas, likus laisvų vietų

2017-07-20- 2017-08-12

Kontaktinis tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt