Gamtinė rekreacija

Jungtinė studijų programa su Daugpilio universitetu (Latvija)

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (2 m.)

Suteikiama kvalifikacija
Jungtinis biologijos magistro laipsnis

Priimami
asmenys,  baigę universitetines gyvybės mokslų krypčių grupės pagrindines studijas.
 
Konkursinio bala sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Metinė studijų kaina
2046 Eur

Trumpas studijų programos aprašas
Šiaulių ir Daugpilio universitetuose gilinami ir plėtojami gebėjimai taupiai naudoti biologinius išteklius rekreaciniams poreikiams gamtoje ir antropogeninėse ekosistemose, kūrybiškai ir atsakingai pasirinkti rekreacinių teritorijų biotos būklės inovatyvius vertinimo būdus. Ugdomi konceptualiai nauji gebėjimai spręsti biologinės ir socialinės kilmės problemas, kylančias daugiakultūrėje aplinkoje, sudaromos galimybės atlikti tiriamąjį darbą gamtoje ir laboratorijose.

Karjeros ir studijų galimybės
Absolventai gebės dirbti gamtinės rekreacijos specialistais ministerijų padaliniuose ir savivaldoje, konsultantais žuvininkystės, medžioklės / miškų ūkiuose, komercinės medžioklės / žvejybos/ kaimo turizmo paslaugų įmonėse, imtis individualios veiklos gamtinės rekreacijos srityje, galės studijuoti doktorantūroje ir siekti mokslininko karjeros.

Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

doc. dr. Laura Šukienė
tel. (8 41) 595 721

Grįžti