Viešasis administravimas

Viešojo administravimo bakalauras

Nuolatinės studijos (3,5 metų; 210 kreditų) (tvarkaraščio forma dieninė arba sesijinė)

Ištęstinės studijos (5 metai; 210 kreditų) (dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu)

Specializacijos: viešojo valdymo teisė, strateginis valdymas viešajame sektoriuje

Svarbi informacija:

              studiju programu planas      dokumentu teikimas   

 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Šiaulių universitetas tampa Vilniaus universiteto dalimi – Vilniaus universiteto Šiaulių akademija! Daugiau apie tai skaitykite ČIA.

 

Konkursinio balo sandara:

viesasis adminis

Viešojo administravimo studijose rengiami viešojo administravimo sistemos specialistai, kurie remdamiesi pažangiausiomis valstybės valdymo ir administravimo mokslų teorijomis, demokratinėmis vertybėmis, naudodamiesi inovatyviomis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis geba tirti viešojo administravimo sistemų formavimą bei funkcionavimą, rengti ir įgyvendinti investicinius projektus, įgyvendinti viešojo administravimo veiklas nuolat kintančioje socialinėje, politinėje ir ekonominėje aplinkoje – inicijuoti ir priimti administracinius sprendimus, kontroliuoti įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimą, administruoti viešojo administravimo subjektus bei viešųjų paslaugų teikimą.

Tavo studijos, karjeros galimybės ir paklausa darbo rinkoje:

  • rengiami viešojo administravimo specialistai, įsitvirtinantys viešojo valdymo institucijose, administravimo žinių ir gebėjimų reikalaujančiose pozicijose;
  • vadybinis ir administracinis darbas nevyriausybinėse organizacijose ar valstybės valdymo ir administravimo institucijose, ministerijose, departamentuose, tarnybose, savivaldybių administracijoje, mokesčių administravimo ir kt. organizacijose;
  • turinio ir siekiamų rezultatų integralumas, socialinių partnerių įsitraukimas į akademinius procesus.
  • per problemomis grįstus tyrimus, atvejų analizę studentai įtraukiami į regionų plėtros, savivaldybių valdymo tobulinimo procesus;
  • galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti kompetencijas viešojo administravimo, vadybos ar kitoje socialinių mokslų srities magistrantūroje;
  • per 70 proc. šios programos absolventų įsidarbina šiaurės ir šiaurės vakarų Lietuvos savivaldybėse ir kt.

Praktika. Praktikos atliekamos Lietuvos ir užsienio įmonėse bei organizacijose.

Studijų prieinamumas ir lankstumas. Dauguma studijų dalykų vykdoma mišriuoju nuotoliniu būdu naudojant Moodle aplinką, studijų procese taikomos kooperuotų studijų, probleminio mokymo strategijos. 70 proc. studijų programos vyks nuotolinu būdu. 

Programos profesoriai, dėstytojai: prof. dr. Diana Šaparnienė, prof. dr. Aistė Lazauskienė, prof. dr. Teodoras Tamošiūnas, prof. dr. Laima Liukinevičienė, doc. dr. Vita Juknevičienė, lektoriai Sigitas Balčiūnas, Vilma Tubutienė,  dr. Rita Toleikienė, dr. Jurgita Joniškienė, dr. Violeta Kiurienė, Anželika Gumuliauskienė ir kt.

Studijų tarptautiškumas: skatinami Erasmus studentų mainai ir Erasmus praktika, įtraukiami akademiniai partneriai iš BAF Omahos (JAV), Pardubicių (Čekija), Vroclavo (Lenkija) ir kt. užsienio universitetų.

ĮSIDĖMĖK! :) Rengiami specialistai įgyja viešojo administravimo ir strateginio valdymo žinių, kurios ypač akcentuojamos Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“. 

Priėmimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyba: tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt

 

Daugiau apie viešojo administravimo studijas YOUTUBE kanale: https://bit.ly/2sz3mCz

Naujienos studijų programos socialiniuose tinkluose: https://bit.ly/3aRfOya

Naujienos socialiniuose tinkluose: facebook.com/siaul.university/

 

Studentas kalba 21