Specialioji pedagogika ir logopedija

Studijų forma ir trukmė 
Nuolatinė (4 m., dalis programos gali būti vykdoma nuotoliniu būdu). 2017 m. skirta 15 valstybės finansuojamų studijų vietų.
 
Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija
Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogas
 
0,4 Lietuvių kalba ir literatūra
0,2 Matematika arba informacinės technologijos
0,2 Trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Istorija
 
 
Privalomas motyvacijos įvertinimas ir tarties tikrinimas.

Metinė studijų kaina 
2242 Eur

Ko išmoksiu?
Išmoksi ugdyti vaikus, turinčius intelekto, regėjimo, klausos, mokymosi, kalbėjimo ir kalbos, elgesio ir emocijų bei kitų sutrikimų ir negalių. Gebėsi teikti specialiąją pedagoginę
ir logopedinę pagalbą ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams.

Kuo būsiu ir kur galėsiu dirbti?
Būsi specialusis pedagogas, logopedas. Galėsi dirbti ankstyvojo, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose
švietimo arba socialinės ir sveikatos apsaugos sistemoms priklausančiose įstaigose.

Kokios galimybės tęsti studijas?
Galėsi tęsti studijas švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės magistrantūros programose.

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis 

Renata Juknienė,
tel. nr.  (8 41) 595 731, mob. (8 656) 33914,

 

Švietimo ir mokslo ministerija šiemet Šiaulių universiteto bakalauro studijų programoms Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (3,5 m.) bei Specialioji pedagogika ir logopedija (4 m.) skyrė po 15 valstybės finansuojamų studijų vietų. Į jas pretenduoti gali atitinkamas sąlygas tenkinantys šių metų  abiturientai: išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, matematikos valstybinius egzaminus, surinkę pakankamą konkursinį balą, išlaikę motyvacijos vertinimą ir kt. 

Taip pat į nemokamas studijas gali pretenduoti anksčiau mokyklas baigę arba savo lėšomis jau studijavę asmenys.

Savo prašymus studijuoti teikite svetainėje www.lamabpo.lt 

Svarbu:Primename, kad stojant į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas privalomas motyvacijos įvertinimas. Šiais metais jis vyks birželio 28-30 d. Į jį užsiregistruoti reikia iš anksto, pildant prašymą studijuoti svetainėje www.lamabpo.lt

Atkreipiame dėmesį, kad į sutrumpintas valstybės nefinansuojamas studijų programas Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (2 m.) bei Specialioji pedagogika ir logopedija (2 m.) gali pretenduoti pedagogo profesinę kvalifikaciją jau įgiję asmenys. 

Daugiau informacijos laiško prieduose, el. p. jurgita.lenkauskaite@su.lt arba tel. 8 645 93 577. 

 

 
Kitos Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto studijų programos:

Grįžti