Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas

Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Nuolatinės studijos (4 metai; 240 kreditų) (tvarkaraščio forma dieninė arba sesijinė)

Ištęstinės studijos (5,5 metų; 240 kreditų)

Svarbi informacija:

  Stipendija   studiju programu planas   dokumentu teikimas  

 


Nuo 2021 m. sausio 1 d. Šiaulių universitetas tampa Vilniaus universiteto dalimi – Vilniaus universiteto Šiaulių akademija! Daugiau apie tai skaitykite ČIA.

 

Konkursinio balo sandara:

Pradinis ugdymas ir ikimokyk

Motyvacijos vertinimo procesas ir sąlygos detalizuojamos LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt

Studijų tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos pradinio ir ikimokyklinio ugdymo specialistą, išmanantį vaiko ugdymo(si) procesą, didaktines sistemas, gebantį kurti vaikui palankias edukacines aplinkas, kritiškai reflektuojantį pedagoginę patirtį bei kūrybiškai planuojantį ir organizuojantį profesinę veiklą.

Tavo studijos, karjeros galimybės ir paklausa darbo rinkoje:

  • parengti aukštos kvalifikacijos specialistai (pradinių klasių mokytojai, vaikų darželio auklėtojai) gebės ugdyti ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikus, įvertinti jų poreikius ir gebėjimus;
  • studijų programos absolventai gali dirbti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogais valstybiniame bei privačiame sektoriuje veikiančiose švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančiose įstaigose Lietuvoje ar užsienyje;
  • galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti kompetencijas edukologijos ar kitos studijų krypties magistrantūroje, o vėliau – doktorantūroje;
  • aukštas programos absolventų įsidarbinimas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogais (apie 90 proc.);
  • studijų procesas organizuojamas taikant išmaniąsias technologijas;
  • studijos grindžiamos tarptautine Airijos, Suomijos, Islandijos pedagogine patirtimi. 

Praktika. Sudaromos sąlygos pedagogines praktikas atlikti geriausiose Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigose.

Studijų prieinamumas ir lankstumas. Esant būtinybei taikomas mišrus nuotolinis mokymasis ir lankstus / individualizuotas studijų planas.

Programos profesoriai, dėstytojai: ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų rengimo specialistė, Nacionalinės vaikystės tyrėjų asociacijos narė prof. dr. Daiva Malinauskienė; Lietuvos meno terapijos asociacijos narė, Pasakų terapeutų draugijos narė, Rytų Europos meno terapijos asociacijos (Bulgarija) narė doc. dr. Nijolė Bražienė; Šiaurės Lietuvos tėvų asociacijos pirmininkė, Edukologijos instituto prof. dr. Aušra Kazlauskienė ir kt.

ĮSIDĖMĖK! :) Stojant į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas privalomas motyvacijos įvertinimas.

Priėmimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyba: tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt

 

Daugiau apie pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijas YOUTUBE kanale: 

Naujienos studijų programos socialiniuose tinkluose: https://www.facebook.com/edukologijos.katedra.7

Naujienos socialiniuose tinkluose: facebook.com/siaul.university/

 

Studentas kalba 22