Programų sistemos

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (3,5 m., dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu)

Kvalifikacinis laipsnis
Informatikos mokslų bakalauro laipsnis

Konkursinio balo sandara
0,4 Matematika
0,2 Informacinės technologijos arba fizika
0,2 Trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Metinė studijų kaina
2242 Eur
Programų sistemos
Programų sistemos

Ko išmoksiu?

Įgysi šiuolaikinių algoritmų optimizavimo, programavimo ir programavimo kalbų, duomenų bazių ir duomenų struktūrų, programų
sistemų reikalavimų specifikavimo, programų sistemų projektavimo, modeliavimo žinių, gebėsi šias žinias realizuoti inovatyviomis technologijomis,
kurti ir realizuoti programų sistemas, bendrauti ir bendradarbiauti su panašios srities specialistais.

Karjeros galimybės
Būsi aukštos kvalifikacijos programuotojas, informacinių sistemų analitikas, programų sistemų administratorius, vartotojų sąsajų kūrėjas, duomenų bazių administratorius ir
kt. Baigęs studijas galėsi dirbti IT produktus / paslaugas kuriančiose ar teikiančiose Lietuvos ir užsienio įmonėse, gamybos ar finansinę veiklą vykdančiose įmonėse, valstybiniame sektoriuje Lietuvoje ir užsienyje.

Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.

 

Kitos Technologijos, fizinių ir biomedicinos fakulteto studijų programos: