Tęstinių studijų institute mokslinę veiklą plėtoja suburta mokslininkų ir praktikų, dirbančių ne tik Šiaulių, bet ir kituose universitetuose, grupė. Savo tyrimų rezultatus tyrėjai pristato šalies bei tarptautinėse konferencijose, seminaruose, simpoziumuose, mokslo leidiniuose. Pagrindinė kryptis, jungianti visų Tęstinių studijų instituto mokslininkų veiklą – Tęstinio mokymosi kaip asmenybės socializacijos procesų plėtotės tendencijos.

Šiuo metu realizuojamos tokios mokslinės veiklos kryptys:

Suaugusiųjų mokymosi poreikiai, galimybių realizavimas, plėtros tendencijos

Neformalaus mokymosi vertinimo ir pripažinimo įgyvendinimo modeliai

Vaikų socializacijos centrų veiklos optimizavimas