alt Kvalifikacinis laipsnis, pareigos Doktorantas,
Viešojo administravimo katedros lektorius
Moksliniu interesų kryptys              Regionų plėtra; Valstybės valdymo ir administravimo sistemų veiklos aspektai
Kontaktinai duomenys Darbo vieta: 702a kab., Architektų g. 1, Šiauliai
Darbo telefono nr. 841 595887
El. paštas: naurimas@gmail.com