Finasinė informacija

Kiekvienas studentas, konkurso būdu atrinktas dalyvauti ERASMUS+ programoje, turi galimybę gauti ERASMUS stipendiją:

  • kuri skiriama tik nuolatinių studijų visų pakopų ŠU studentams, dalyvaujantiems ERASMUS programoje, nepriklausomai ar jie studijuoja valstybės finansuojamoje vietoje, ar moka už studijas patys. ERASMUS stipendija skiriama studijoms bei praktikai užsienyje;
  • kuri tik dalinai padengia studijų ir/ar praktikos užsienyje išlaidas. Skiriama suma įvairiose šalyse skiriasi, priklausomai nuo pragyvenimo lygio toje šalyje;
  • kurią sudaro dalis pinigų, skirtų iš Europos Komisijos bei dalis iš nacionalinio biudžeto;
Studentai, turintys negalią  gali teikti paraišką papildomai stipendijai gauti. Informacija pateikiama Švietimo mainų paramos fondo tinklapyje.
 
 
Kiekvienas studentas kiekvienoje studijų pakopoje turi teisę gauti stipendiją 12 mėnesių (nepriklausomai nuo mobilumo tipo ir mobilumų skaičiaus):
  • Studijuodamas bakalauro studijų pakopoje studentas gali išvykti 12 mėnesių (pav. 4+4+4; 5+5+2);
  • Studijuodamas magistro studijų pakopoje studentas taip pat gali pasinaudoti 12 mėnesių studijų užsienyje galimybe;
  • Doktorantai taip pat gali išvykti 12 mėnesių studijuoti užsienio aukštojo mokslo institucijoje.
Likus ne mažiau kaip 14 d. iki išvykimo į studijas/praktiką būtina pasirašyti finansinę sutartį Tarptautinių programų ir ryšių tarnyboje:
  • Finansinė sutartis pasirašoma iš užsienio aukštosios mokyklos gavus pakvietimo raštą.
  • Finansinė sutartis reglamentuoja stipendijų išmokėjimo tvarką. Paprastai dalis stipendijos pervedama prieš išvykstant, antra stipendijos dalis pervedama studentui išvykus (išmokėjimo terminas nurodomas finansinėje sutartyje), trečia stipendijos dalis, ne daugiau nei 20% visos stipendijos, pervedama studentui grįžus ir pristačius visus reikiamus dokumentus.
  • Vadovaujantis finansine sutartimi, stipendija bus pervedama į jūsų asmeninę sąskaitą, todėl būtina turėti užsienyje galiojančią mokėjimo kortelę (Visa Electron, Maestro ar kt.) ir žinoti tos kortelės sąskaitos numerį. Siūlome banke pasidomėti pinigų išgryninimo mokesčio dydžiu užsienyje.
  • Pasirašant finansinę sutartį būtina žinoti: savo asmens kodą; asmeninės banko sąskaitos numerį.


ERASMUS+ stipendijų dydžiai studijoms 2017-2018 m.m.

I grupė
500 EUR/mėn
II grupė
400 EUR/mėn.
V grupė
300 EUR/mėn
Danija Belgija Bulgarija
Airija Čekija Estija
Prancūzija Vokietija Latvija
Italija Graikija Lenkija
Austrija Ispanija Makedonija
Suomija Kroatija Slovakija
Jungtinė Karalystė Kipras Malta
Švedija Nyderlandų Karalystė Rumunija
Lichtenšteinas Liuksemburgas Vengrija
Norvegija Portugalija  
Šveicarija Slovėnija  
  Islandija  
  Turkija  


* Papildomos stipendijos socialiai remtiniems studentams: 200 EUR/mėn.išskyrus praktikoms (Statusui įrodyti, taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir gaunantiems socialines stipendijas).


ERASMUS+ stipendijų dydžiai praktikoms 2017-2018 m.m.

I grupė
700 EUR/mėn
II grupė
600 EUR/mėn.
V grupė
500 EUR/mėn
Danija Belgija Bulgarija
Airija Čekija Estija
Prancūzija Vokietija Latvija
Italija Graikija Lenkija
Austrija Ispanija Vengrija
Suomija Kipras Malta
Švedija Nyderlandų Karalystė Rumunija
Jungtinė Karalystė Portugalija Slovakija
Lichtenšteinas Slovėnija Makedonija
Norvegija Islandija  
Šveicarija Turkija