Baigiantis pavasario semestrui, studentai ir magistrantai renkasi studijų dalykus kitiems mokslo metams, sudaro individualiuosius kitų mokslo metų studijų planus.

Į individualųjį studijų planą turi būti įtraukti visi pasirinktos studijų programos privalomieji studijų dalykai, nustatytas skaičius alternatyvių dalykų, laisvai pasirinkti dalykai. Privalomąją programą tvarko Studijų tarnyba, pasirinktus studijų dalykus į studento ISP įveda dekanato darbuotojai. Studentas, pasirinkęs iš kitų studijų programų daugiau studijų dalykų nei numato studijų programa, praneša apie tai dekanatui, užmoka už tuos  studijų dalykus susidariusią sumą pinigų, tada dekanato darbuotojai papildo jo ISP papildomais dalykais. Jei studentas renkasi studijų dalykus iš kito fakulteto studijų programų, jis tampa to fakulteto klausytoju (užpildoma sutartis) ir ten suformuojamas kitas ISP.