Specialioji pedagogika

 
Specializacija: logopedija

Ugdymo mokslų magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų)

Ištęstinės studijos (2 m.; 90 kreditų)

Priimami asmenys, baigę Specialiosios pedagogikos bakalauro studijų programą (specializacija Logopedija).

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės

  • Studijų programa grindžiama naujausiais specialiojo ir inkliuzinio ugdymo, logopedijos srities moksliniais  tyrimais bei pažangiausiais šalies ir užsienio pedagoginės praktikos modeliais. Magistrantai turi galimybę išvykti studijuoti į užsienio universitetus pagal „Erasmus+“ programą.
  • Logopedijos specializacijos magistras geba identifikuoti kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus, individualią kalbos raidą; išmano ir geba taikyti moderniausias kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos ugdymo teorijas bei sistemas; išmano ir realizuoja logopedo konsultanto funkcijas; išmano švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos įstaigų logopedinio darbo organizavimo ypatumus.
  • Absolventai gali dirbti logopedais švietimo, sveikatos apsaugos sistemai (su papildomomis sąlygomis) priklausančiose įstaigose, pedagoginėse psichologinėse tarnybose, tobulinti profesinę kvalifikaciją užsienio stažuotėse, dirbti tarptautinėse interprofesinėse komandose, dalyvauti tarptautiniuose projektuose bei juos inicijuoti.

Programos profesoriai, dėstytojai: prof. dr. Stefanija Ališauskienė, doc. dr. Albina Kepalaitė, doc. dr. Algirdas Ališauskas. doc. dr. Lina Miltenienė, vizituojantys užsienio šalių (Jungtinės Karalystės, Izraelio, Suomijos, JAV ir kt.) mokslininkai.