Dailė

Specializacijos: dizainas, grafika

Menų magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų)

Priimami asmenys, baigę universitetines dailės, dizaino krypčių pagrindines studijas.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio ir baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino įvertinimų svertinio vidurkio suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės 

  • 2018 m. priėmimo magistrantai turės dar didesnes tarptautinio mobilumo, savo kūrybos pristatymo visuomenei galimybes, jiems dėstys daugiau iš užsienio atvykstančių dėstytojų. Programoje daug dėmesio skiriama individualiam kūrybiniam darbui, daug eksperimentuojama, dėmesys skiriamas menų integralumui.
  • Magistrantai baigiamajame projekte maksimaliai įtvirtina, atskleidžia, pademonstruoja visas studijų metais įgytas menines ir tiriamojo darbo kompetencijas.
  • Programa rengia profesionalius dailininkus, gebančius dirbti kūrybinį darbą, realizuoti savo menines idėjas Lietuvos ir užsienio dailės gyvenime, analizuoti meninę situaciją šalyje, bendruomenėje, profesionaliai spręsti, konceptualizuoti meno problemas, galinčius dirbti įvairiose meno, kultūros ir socialinėse, įvairių lygių viešosiose institucijose, nevyriausybinėse ir privačiose organizacijose.

Programos profesoriai, dėstytojai: profesoriai Vaidotas Janulis, Giedrius Šiukščius, Ričardas Garbačiauskas, Gražina Arlauskaitė Vingrienė, docentai Vidmantas Zarėka, Vilmantas Dambrauskas, Adas Toleikis, Arūnas Uogintas ir kt.

ĮSIDĖMĖK! :) Baigę fotografijos ir medijų (W600), architektūros (K100), pedagogikos (X100) (meno pedagogikos studijų programos) krypčių programas, bet bakalauro diplome neturintys pakankamai dailės dalykų (apimtimi ir kreditais), papildomųjų studijų metu privalo išlaikyti trūkstamus dalykus.