Kūno kultūros ir sporto edukologija

Specializacijos: neįgaliųjų fizinė veikla, sportinio ugdymo vadyba

Ugdymo mokslų magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)

Priimami asmenys, baigę ugdymo krypties arba sporto studijų krypties universitetines pagrindines studijas.

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės

  • Programos poreikis grindžiamas Lietuvos sporto plėtros strategija 2011–2020 m., akcentuojančia kvalifikuotų kūno kultūros ir sporto specialistų rengimo poreikį, ir Lietuvos sveikatos programa 2014–2023 m., pabrėžiančia būtinybę visuomenėje ugdyti optimalaus fizinio aktyvumo įpročius.
  • Studijų rezultatai yra orientuoti į kūrybišką teorinių žinių ir mokslinių tyrimų rezultatų taikymą. Programos absolventai geba atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus, teikti konsultacijas, koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą.
  • Šios programos absolventai dirba bendrojo ugdymo mokyklose, sporto mokyklose ir kitose sporto mokymo įstaigose, gali realizuoti neformaliojo vaikų švietimo programas, kurti ir plėtoti asmeninį visuomenės sveikatinimo verslą. Dalis studijas pradedančių magistrantų jau dirba pedagoginį arba administracinį darbą kūno kultūros srityje, kita dalis įsidarbina studijų metu. Absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje.

ĮSIDĖMĖK! :) Neturintiems vienos iš švietimo ir ugdymo krypčių (pedagogikos, edukologijos, andragogikos, švietimo ir ugdymo) grupės arba sporto krypties bakalauro diplomo papildomųjų studijų metu privaloma išlaikyti trūkstamus dalykus: Pedagogikos pagrindai, Psichologija, Kūno kultūros teorija. Didaktika, Sporto teorija. Didaktika.