SOCIALINĖS STIPENDIJOS

Socialines stipendijas skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (http://vsf.lrv.lt/).

Socialinių stipendijų skyrimą ir administravimą reglamentuoja:

▪       Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 158-7187).
▪       Socialinių stipendijų skyrimo nuostatai, patvirtinti Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2015 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V1- 2 redakcija (TAR, 2015-01-08, Nr. 263).


Studentams pažymą apie gaunamą socialinę stipendiją išduoda Valstybinis studijų fondas (VSF).


Normal 0 19 false false false MicrosoftInternetExplorer4 alt

SOCIALINĖS STIPENDIJOS

 

 

Socialines stipendijas skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas www.vsf.lt

 

Socialinių stipendijų skyrimą ir administravimą reglamentuoja:

       Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 158-7187)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390234

 

       Socialinių stipendijų skyrimo nuostatai, patvirtinti Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2011 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V1-23 „Dėl valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V1-6 „Dėl socialinių stipendijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 112-5289)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405938&p_query=&p_tr2=

 

 

Visa informacija apie socialines stipendijas Fondo tinklalapyje

https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos