Tarptautinės studentų dienos proga – Lietuvos universitetų chorų vaizdo sveikinimas

Lapkričio 17 d. pasaulio studentai mini Tarptautinę studentų dieną. Šiai datai pažymėti šalies studentai kasmet surengdavo įvairių renginių ir akcijų, tačiau šiemet visus renginius teko atšaukti dėl pandemijos. Neįvyks ir vienas didžiausių tradicinių studentiškų renginių – Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis, kuris šiemet turėjo būti surengtas Kaune. Atšauktas ir Vilniaus universitete turėjęs įvykti Lietuvos studentų liaudiškos muzikos festivalis „Universitas Vilnensis“.

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorai siunčia vaizdo sveikinimą

XXII Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalyje rengėsi dalyvauti ir du Šiaulių universiteto studentų meno kolektyvai – merginų choras „Pavasaris“, vadovaujamas doc. Gedimino Ramanausko ir mišrus choras „Studium“, vadovaujamas doc. Birutės Janonienės. Pasak doc. G. Ramanausko, buvo tikėtasi, jog dėl CORONA-19 viruso nebus visuotino karantino ir studentai vis dėlto susirinks į savo festivalį, tačiau situacija spalio-lapkričio mėnesiais keitėsi ir renginys galiausiai buvo nukeltas į kitų metų pavasarį.

Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festivalio organizatorius, Kauno technologijos universiteto akademinis mišrus choras „Jaunystė“, nutarė vis tiek pažymėti Tarptautinę studentų dieną ir ta proga sukūrė visų festivalyje turėjusių dalyvauti chorų vaizdo sveikinimą, kurį kviečiame peržiūrėti Youtube kanale https://bit.ly/3kDObNt

Kaun3
Kaun3
Kaun4
Kaun4

Prieš dvidešimt dvejus metus Vilniuje buvo surengtas pirmasis Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis, kuris tapo akademinio jaunimo chorų tradicija. Iki 2005 m. festivalis vyko Vilniuje, o nuo 2006 m. jis tapo keliaujančiu, kasmet vykstančiu vis kitame Lietuvos mieste – Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Kaune.

2019 m. lapkričio 15–17 dienomis šis didžiausias šalies studentų kultūros renginys vyko Šiauliuose ir jame dalyvavo net 17 chorų iš visų šalies universitetų, taip pat ir kai kurių kolegijų. Per tris festivalio dienas buvo surengta 12 koncertų ne tik Šiaulių koncertų salėse ir bažnyčiose, bet ir Radviliškyje, Pakruojyje, Šiaulių rajone. Festivalį tuomet organizavo Šiaulių universitetas (festivalio meno vadovas doc. G. Ramanauskas) ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

Lapkričio 22 d. Tarptautinei studentų dienai pažymėti turėjo būti skirtas ir Lietuvos studentų liaudiškos muzikos festivalis „Universitas Vilnensis“ Vilniuje, tačiau dėl pandemijos karantino neįvyks ir taip pat yra nukeltas į kitus metus. Festivalyje rengėsi dalyvauti ir Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblis „Saulė“, vadovaujamas meno vadovo Dariaus Daknio.

Tarptautinė studentų diena – studentų vienybę simbolizuojanti šventė

Tarptautinė studentų diena – draugiška ir nepolitinė šventė, žyminti studentų vienybę. Prisiminkime šios šventės atsiradimo istoriją.

Jos šaknys slypi labai skaudžiame Europai istorijos laikotarpyje. 1939 m. kovą visą Čekoslovakiją okupavo Vokietijos armija. Tų pačių metų spalio 28 d., per Čekoslovakijos nepriklausomybės dieną, Prahoje prasidėjo studentų demonstracija, skirta šiai datai paminėti. Čekoslovakija tuo metu jau nebeegzistavo: ji buvo padalinta į Bohemijos ir Moravijos protektoratą ir Slovakijos respubliką su naciams palankia marionetine vyriausybe.

Prahos gatves tuomet užpildė per 100 tūkst. žmonių, kurie ėmė garsiai protestuoti prieš okupaciją. Prie svarbiausių Prahos objektų miestiečiai nešė raudonas, baltas ir mėlynas – Čekoslovakijos vėliavos spalvų gėles. Šios vėliavos demonstravimą naciai buvo uždraudę. Demonstraciją ėmėsi malšinti nacių karinės pajėgos, atidengusios ugnį į protestuotojus. Jos metu buvo pašautas Karolio Didžiojo universiteto Prahoje Medicinos fakulteto studentas Janas Opletalis, kuris lapkričio 11 d. nuo patirtų sužeidimų mirė. Lapkričio 15 d. vykusioje jo pagerbimo ceremonijoje vėl dalyvavo tūkstančiai žmonių, dauguma jų iškėlė juodas vėliavas, žmonės ėmė giedoti Čekoslovakijos himną, skandavo prieš nacius nukreiptas skanduotes. Naciai, siekdami užtikrinti, kad protestai nepasikartotų, griebėsi drastiškų priemonių. Lapkričio 17 d. naktį jie šturmavo visų Čekijos universitetų bendrabučius. Tūkstančiai studentų buvo sumušti ir areštuoti. Galiausiai, visos Čekijos aukštojo mokslo institucijos buvo uždarytos trejiems metams, o per 1200 studentų buvo išsiųsti į koncentracijos stovyklas. Be to, devyni studentai ir profesoriai, laikyti protestų kurstytojais, buvo sušaudyti be teismo.

1941 m. Londone tuo metu egzistavusios Tarptautinės studentų tarybos nariai, tarp kurių buvo daug karo pabėgėlių, sutarė su Sąjungininkų vadais, kad lapkričio 17 d. taps Tarptautine studentų diena. Ši tradicija prigijo. XXI a. Tarptautinė studentų diena po studentų organizacijų pastangų imta minėti daugelyje Europos ir pasaulio šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Tad sveikiname visus su šia diena.

Parengė Zenonas Ripinskis
Grįžti