Profesoriaus dr. U. Pinterič iš Slovakijos paskaitos RENET tinklo klausytojams

Lapkričio 10–11 dienomis Šiaulių universiteto koordinuojamas Tyrėjų kompetencijų tinklas (Researchers' Excellence Network - RENET) pakvietė į dvi viešas paskaitas, kurias skaitė Aleksandro Dubčeko universiteto Trenčine (Slovakija) profesorius dr. Uroš Pinterič. Paskaitų temos ypač intrigavo: „Politikos ir viešosios politikos mikso perspektyva COVID-19 kontekste: Slovėnijos atvejis“, „Viešoji politika kaip politikos auka“.

Pinterič1

Pinterič1

Profesorius turi daugiau nei 15 metų patirtį viešosios politikos srityje, 2017–2020 metais turėjo Jean Monnet eksperto (Jean Monnet Chair) statusą, ypač vertinamą Europos aukštojo mokslo sistemoje. Profesorius dirba Slovakijos mokslo ir studijų institucijoje, gyvena Slovėnijoje, netoli sienos su Italija, todėl aktyviai seka politinius ir socialinius įvykius Europoje.

Prof. dr. Uroš Pinterič abiejų viešų savo paskaitų metu palietė itin svarbų COVID-19 viruso poveikio Europai klausimą. Jis detaliai pristatė situaciją Slovėnijoje, paaiškino sąsajas tarp vyriausybės priimtų sprendimų ir naujų atvejų, mirčių skaičiaus pokyčių per 2020 metus, pateikė pavyzdžių iš kitų Europos valstybių ir JAV, siekdamas atsakyti į klausimus: kokie buvo valstybių vyriausybių viešosios politikos / politiniai sprendimai retrospektyviniu požiūriu, kokios klaidos yra padarytos suvaldant pandemiją antrosios bangos metu ir kokie veiksniai tai lėmė, kokios yra viešosios politikos formuotojų užduotys artimiausiu metu?

Jis kėlė klausimą, ar viešosios politikos sprendimų priėmėjai nebuvo politinių žaidimų įkaitai, ypač nuolat veikiant skirtingoms interesų grupėms, o visuomenei vis labiau priešinantis izoliacijai.

Kartu su paskaitų dalyviais pranešėjas diskutavo ne tik apie dabar Europoje tvyrantį politinį ir socialinį netikrumą, bet ir apie ilgalaikes ekonomines, visuomenės sveikatos ir psichologines pasekmes. Apibendrindamas savo paskaitas profesorius pažymėjo, jog dabar yra metas rasti viešosios politikos prioritetų balansą tarp visuomenės sveikatos ir ekonomikos bei palinkėjo visiems išlikti saugiems ir sveikiems.

Dr. Uroš Pinterič paskaitas galite peržiūrėti internete:
ŠU Regionų plėtros instituto dėstytoja dr. Vita Juknevičienė
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti