STEAM parama

STEAM centras yra viešosios įstaigos dalis, kurio tikslas − sutelkus savivaldybių, mokslo, studijų, verslo ir ŠMSM iniciatyvas ir pastangas, tapti inovacijų kūrėjų centru, atviru kiekvienam mokiniui, studentui, mokytojui, mokslininkui ar verslininkui – visiems, norintiems dalyvauti ar prisidėti prie inovatorių kartos auginimo Lietuvai.

STEAM centro gaunamos pajamos iš paslaugų naudojamas tik šiems tikslams siekti, deja, jų nežtenka, todėl Jūsų parama yra labai reikšminga.

Skirti 1,2% pajamų mokesčio sumos nekainuoja!

Vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas gali paskirti paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno siekiančiai organizacijai iki 1,2 proc. pajamų mokesčių sumos, sumokėtos per metus.

Jei nuspręstumėte skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio ŠU STEAM centrui, Jums reikės užpildytą prašymo formą (forma FR0512, versija v4) pateikti vienu iš šių būdų:

  • savarankiškai elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS, instrukcija);
  • e. būdu atvykus į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kur tai padaryti padės VMI darbuotojai;
  • užpildytus popierinius prašymus atsiųsti VMI paštu arba tiesiogiai įteikti VMI darbuotojui bet kuriame padalinyje.

Prašyme reikia nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją:

Šiaulių universiteto STEAM centrui

  • Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 111951345
  • Mokesčio dalies paskirtis – ŠU STEAM centrui
  • Ataskaitinis mokestinis laikotarpis – ataskaitinis mokestinis laikotarpis, t. y. kalendoriniai metai, kuriais sumokėto pajamų mokesčio sumos dalis prašoma pervesti.

Prašymo formą FR0512 elektroniniam pildymui galima rasti internete, naršyklėje įvedę adresą https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Formu_sarasas.aspx

Jei norėtumėte suteikti neatlygintiną paramą perduodant pinigines lėšas, remdamiesi LR labdaros ir paramos įstatymo 9 str. 1 dalimi, galite jas pervesti į sąskaitą:

Šiaulių bankas
LT46 7180 0000 0012 0125
Paskirtyje įrašykite – „parama STEAM centrui“

STEAM centrą remiate užsakydami jo teikiamas paslaugas.

Dėkojame, kad rūpinatės STEAM centru kartu. Tai investicija į ateitį!