STEAM centras

STEAM ugdymas (science, technology, engineering, arts, math) – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste.

Tai erdvė, kur gali pasireikšti geriausi talentai!

STEAM vizija misija tikslas

schema

schema

STEAM centro vizija – formuoti šalies ateitį per praktinio mokymosi patirtį.

STEAM centro misija – kurdami jaunų žmonių ateitį STEAM centre, įsipareigojame:

 • suteikti mokiniams praktika ir tyrimais grįstą mokymosi patirtį;
 • aprūpinti mokinius aukštos kokybės įranga;
 • sudaryti galimybę mokytis su aukštos kvalifikacijos specialistais, geriausiais mokytojais.

STEAM centro tikslas – sutelkus savivaldybių, mokslo, studijų, verslo ir ŠMM iniciatyvas ir pastangas, tapti inovacijų kūrėjų centru, atviru kiekvienam mokiniui, studentui, mokytojui, mokslininkui ar verslininkui – visiems, norintiems dalyvauti ar prisidėti prie inovatorių kartos auginimo Lietuvai.

STEAM centras Šiauliuose kuriamas, įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Siekiniai:

 1. gerinti mokinių pasiekimus STEAM srityje;
 2. plėtoti STEAM ugdymui aktualias mokytojų kompetencijas;
 3. skatinti visuomenės švietimą ir domėjimąsi STEAM temomis.

STEAM stuktura ir veikla

Laboratorijos:

 • biologojos ir chemijos laboratorija;
 • fizikos ir inžinerjos laboratorija;
 • robotikos ir informacinių technologijų laboratorija;
 • sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės laboratorija.

Veiklos kryptys:

 • 7–12 klasių mokinių formaliojo ugdymo užsiėmimai;
 • neformaliojo ugdymo užsiėmimai 1–12 klasių mokiniams;
 • mokiniams ir jų mokytojams sudarytos sąlygos atlikti tiriamuosius, brandos ir kt. darbus;
 • mokytojų kvalifikacijos kėlimo procesas;
 • studijų proceso kai kurie elementai (pedagoginės praktikos, praktiniai, tiriamieji ir kt. darbai);
 • naujų metodikų, mokymo priemonių kūrimas;
 • kitos STEAM dalykų mokymo/si efektyvinimo veiklos;
 • įvairios mokslo populiarinimo, viešino, profesinio orientavimo ir kt. veiklos;
 • bendradarbiavimas su mokslo, verslo ir kt. partneriais.