Šiaulių universiteto garbės daktarui J. E. vyskupui E. Bartuliui įteikta St. Šalkauskio premija

Bartul10

Bartul10

Įprasminant iškilaus šiauliečio profesoriaus, filosofo, pedagogo, VDU rektoriaus Stasio Šalkauskio atminimą, Šiaulių miesto savivaldybė yra įsteigusi jo vardo premiją už tautos kultūros, meno, filosofinės ir pedagoginės minties įprasminimą ir plėtojimą. Spalio 6 d. šių metų šiauliečio filosofo Stasio Šalkauskio premija įteikta J. E. Šiaulių vyskupui, Šiaulių universiteto garbės daktarui Eugenijui Bartuliui.

Dėl epidemiologinės situacijos nebuvo galimybės surengti iškilmingo renginio, tad naujasis Stasio Šalkauskio premijos laureatas buvo pasveikintas Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre.

Bartulis5

Bartulis5

J. E. vyskupas Eugenijus Bartulis, kuris, kaip ir Stasys Šalkauskis, savo darbais ir veikla skelbia tikėjimo ir žinojimo harmoniją, ypač rūpinasi jaunimo dora, kultūra ir ugdymu. Vyskupas sako buvęs maloniai nustebintas, išgirdęs, jog jam paskirta ši garbinga premija. „St. Šalkauskis, manau, yra Lietuvos švyturys, šviečiantis kelią į tikrąjį meilės ir šventumo gyvenimą. Turėtume su dideliu džiaugsmu priimti šį žmogų kaip filosofą, Vytauto Didžiojo universiteto rektorių, mąstytoją, kuris gyveno nepaprastomis vertybėmis ir troško jomis dalytis su kitais, ypač su jaunimu“, – sako J. E. vyskupas Eugenijus Bartulis.

Stasio Šalkauskio premijos laureatas J. E. vyskupas Eugenijus Bartulis (gimė 1949 metais gruodžio 7 d. Kaune) – visuomenės veikėjas, Romos katalikų vyskupas, Šiaulių miesto garbės pilietis, Šiaulių universiteto garbės narys. Jo iniciatyva įkurti vyskupijos šeimos, jaunimo, katechetikos centrai, atgaivinti Kryžių kalno atlaidai, pradėti organizuoti kasmetiniai piligriminiai žygiai pėsčiomis iš Šiaulių į Kryžių kalną, iš Kryžių kalno į Tytuvėnus ir Šiluvą bei šeimų šventės, kurios kasmet suburbia tūkstančius dalyvių. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vienintelis dvasininkas šalyje, jau keliolika metų leidžiantis katalikiškus kalendorius su meninėmis nuotraukomis ir filosofinėmis būties mintimis. Kelionėmis, alpinizmu ir fotografija besižavinčio vyskupo kalendoriai iliustruojami jo paties darytomis nuotraukomis. Jo pamokslai, viešos kalbos visuomenei, straipsniai žiniasklaidoje ir įvairiuose leidiniuose atspindi Stasio Šalkauskio idėjas, gyvenimo siekį, filosofinį palikimą.

Stasio Šalkauskio vardo premijos idėją pirmiausiai įgyvendino išeivijos lietuviai. Atkūrus nepriklausomybę, 1991 m. Lietuvos kultūros fondo Šiaulių skyriaus iniciatyva premija pradėta teikti ir Lietuvoje. Tuomet buvo išrinkta 10 laureatų. Po 7-erių metų pertraukos – 2018 m. Šiaulių m. savivaldybė atkūrė Stasio Šalkauskio premiją. Iki šiol buvo paskelbta 11 premijos laureatų, tarp kurių – prezidentas Valdas Adamkus, filosofai Leonidas Donskis, Romualdas Ozolas, prof. Vytenis Rimkus ir kiti.

Specialų interviu su šių metų St. Šalkauskio premijos laureatu, J. E. vyskupu Eugenijumi Bartuliu rasite čia: https://bit.ly/3jCN3K1

Pagal siauliai.lt inf. parengė Zenonas Ripinskis
Kęstučio Šalčio nuotr.
Grįžti