Šiaulių universiteto tyrėjams – Šiaulių pramonininkų asociacijos apdovanojimai

apdovan1

apdovan1

Rugsėjo 17 d. Šiaulių universitete grupei universiteto tyrėjų – doc. dr. Gediminui Valiuliui, doc. dr. Sergėjui Rimovskiui, lekt. dr. Dainiui Balbonui, dokt. Edvardui Bielskiui už sėkmingą Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto ,,Bendradarbiavimo tinklas, skirtas moderniems profesiniams (inžineriniams) XXI amžiaus įgūdžiams skatinti ir darbo jėgos mobilumo remti“ (CONUS, LLI-075) parengimą ir įvykdymą buvo įteikti Šiaulių pramonininkų asociacijos apdovanojimai (doc. dr. Daliai Čikotienei, nedalyvavusiai renginyje, apdovanojimas bus įteiktas vėliau).

Rugsėjo pradžioje Šiaulių pramonininkų asociacijos, mininčios savo veiklos 30 metų jubiliejų, ir Šiaulių miesto savivaldybės surengtos konferencijos „XXI a. pramonė: ateities lyderyste“ metu buvo išdalyta įvairiausių apdovanojimų pramonininkams, inžinieriams, tyrėjams, iš kurių vienas ir buvo skirtas Šiaulių universiteto mokslininkų komandai, kartu su kolegomis iš Daugpilio universiteto sėkmingai įvykdžiusiems projektą „CONUS“.

LatLit programos Šiaulių ir Daugpilio universitetų bendradarbiavimas, vykdant bendrą projektą CONUS, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, davė puikių rezultatų. Projekto dėka Šiaulių universitete buvo įrengtos naujausios pramoniniais robotais aprūpintos laboratorijos, kurios tapo išskirtinės regione savo turima technine įranga. Jose Šiaulių universiteto specialistų vykdomų mokymų metu per 300 Šiaurės Lietuvos regiono pramonės sektoriaus darbuotojų patobulino savo įgūdžius ir kompetencijas.

Susitikime Šiaulių universitete metu apdovanojimus projekto rengėjams ir vykdytojams įteikė Šiaulių universiteto rektorius prof. Darius Šiaučiūnas bei mokslo ir meno prorektorė prof. Diana Cibulskienė.

Apdovan3
Apdovan3
Apdovan6
Apdovan6

Universiteto vadovai pasidžiaugė, jog Šiaulių pramoninkų asociacija pastebėjo ir įvertino mūsų universiteto mokslininkų komandos darbą, davusį daug naudos regiono inžinerinio potencialo stiprinimui, darbuotojų kompetencijų didinimui. „Projekto „CONUS“ dėka turime puikiai įrengtas laboratorijas, tik norėtųsi, jog inžinerinių studijų ir mokslo pas mūsų būtų daugiau. Pramonės įmonių atstovai nuolat klausia, kada bus parengiama daugiau inžinerijos specialistų, tačiau tenka konstatuoti, jog šios krypties studijos tarp stojančiųjų, deja, nėra labai populiarios. Tai yra ir visos Lietuvos problema“, – pažymėjo mokslo ir meno prorektorė prof. D. Cibulskienė.

Šiaulių universiteto rektorius prof. D. Šiaučiūnas taip pat pastebėjo, jog projekto dėka universitete atsiradę naujausi pramoniniai robotai, jų programavimo įranga suteikia puikias galimybes rengti inžinerinių programų studentus. „Džiaugiuosi, kad mūsų universiteto mokslininkų komanda puikiai realizavo savo sumanymus ir įvykdė šį projektą, leidžiantį rengti robotų programuotojus. Projektas būtų dar labiau pavykęs, jeigu jaunimas drąsiau rinktųsi inžinerines studijų programas. Tikėkimės, jog Šiaulių universitetui tapus Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, situacija inžinerinių studijų srityje keisis“, – kalbėjo rektorius.

„Kurdami projektą turėjome tikslą, kad Šiaulių universitete galėtumėme specialistus mokyti naujausių kompetencijų, ypač robotų programavimo srityje. Siekėme tapti nepriklausomi nuo pramonės įmonių ir turėti savo laboratorijas, pačią naujausią robotikos įrangą. Projekto dėka tokią įrangą ir įsigijome. Ji leido efektyviai organizuoti mokymo procesą ir savo žinias perteikti kitiems. Tikimės, jog šios srities studijos turės ateitį“, – apdovanojimo ceremonijos metu sakė projekto vadovas doc. dr. Gediminas Valiulis. Jis padėkojo savo komandos nariams už bendrą darbą ir universiteto vadovams už visapusišką palaikymą.

Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti