Priėmimo į ŠU rezultatai: augantis priimtųjų skaičius ir naujos galimybės studentams

Ruduo 38

Ruduo 38

Kitoks nei įprastai šių metų priėmimas į aukštąsias mokyklas baigėsi (iki rugsėjo 15 d. Šiaulių universitete dar vyksta papildomas priėmimas į sutrumpintas, dalines ir Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto programas). Šiaulių universitete šiemet studijas pradės per 550 studentų. Į bakalauro ir magistro studijų programas priimta per 300 studentų, studijas Tęstinių ir nuotolinių studijų institute – profesinių studijų programas ir modulius – rinkosi beveik 200 stojančiųjų. Lyginant šiuos duomenis su praėjusių metų priėmimo rezultatais bendras studijas pradedančių studentų skaičius padidėjo beveik 17 proc. Apibendrindama šių metų priėmimą Šiaulių universiteto studijų prorektorė prof. dr. Renata Bilbokaitė džiaugiasi, kad stojantieji aktyviau nei pernai rinkosi būtent šią aukštąją mokyklą, o studentų laukia naujovės ir pokyčiai – nuo 2021 m. sausio 1 d. Šiaulių universitetas tampa Vilniaus universiteto padaliniu – Vilniaus universiteto Šiaulių akademija.

 

2020 metų priėmimo į Šiaulių universitetą tendencijos: augantis priimtųjų skaičius bakalauro studijose, pokyčių karjeroje ir naujų kompetencijų siekiantys magistrantai

Mėgiamos srities studijas Šiaulių universitete šiais metais pradės 152 bakalaurai pirmakursiai – į valstybės finansuojamas vietas priimta 116 stojančiųjų, 36 studentai studijuos savo lėšomis, o dalis studentų priimti į aukštesnius kursus. Lyginant šiuos duomenis su praėjusių metų priėmimo rezultatais pastebimas augimas.

Šių metų bakalauro studijų programų populiarumas pagal stojančiųjų pasirinkimus atliepia pastarųjų metų tendencijas. Pirmaujančiomis išlieka unikalios visoje Lietuvoje specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijos – lyginant su praėjusiais metais, šiemet stojančiųjų skaičius šioje srityje išaugo, panašus šuolis taip pat pastebimas renkantis Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programą. Stojantieji kur kas aktyviau rinkosi ir Muzikos pedagogikos, Anglų filologijos, Ekonomikos, Viešojo administravimo, Programų sistemų ir kt. studijų programas.

Priimtųjų skaičius antrosios pakopos studijose išlieka stabilus. Šiemet studijas pradės kiek daugiau nei 150 magistrantų: valstybės finansuojamas studijų vietas užėmė 72 studentai, savo lėšomis studijuos dar 78 studentai. Pokyčių karjeroje ir lyderiavimo kompetencijų, naujų žinių ir gebėjimų įgyti siekiantys magistrantūros stojantieji šiais metais daugiausiai rinkosi viešojo valdymo, vadybos, edukologijos, ekonomikos ir socialinio darbo magistro studijų programas.

Institucinis priėmimas į magistrantūros studijas vyksta iki rugsėjo 14 d.

Tęstinių ir nuotolinių studijų institute didelio susidomėjimo sulaukė pedagogikos profesinių studijų programa –čia bus priimta per 60 norinčiųjų. Į ikimokyklinio ugdymo pedagogikos modulį bus priimta apie 50 studentų, į pradinio ugdymo pedagogikos – 40, į integruotų gamtos mokslų – 7. Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto direktorė dr. Rima Bakutytė sako, kad susidomėjimas pedagoginėmis studijomis auga. Tai patvirtina šių metų stojančiųjų aktyvumas renkantis pedagoginių profesinių studijų programą ir pedagoginius modulius: „Studijas šiame institute renkasi tie, kurie jau turi aukštąjį išsilavinimą, dažnu atveju ir dirba tam tikroje srityje, bet siekia pedagogo kvalifikacijos. Šie stojantieji yra labai motyvuoti ir drąsiai realizuoja svajonę dirbti švietimo įstaigoje ir dalytis žiniomis su augančia jaunimo karta“, – teigia dr. R. Bakutytė.

Studijų prorektorė prof. dr. R. Bilbokaitė: „Einame į naują studijų kokybę – studentų ir visos akademinės bendruomenės laukia svarbūs pokyčiai – Šiaulių universitetas tampa Vilniaus universiteto padaliniu“

Re5

Re5

Aptardama šių metų rezultatus Šiaulių universiteto studijų prorektorė prof. dr. R. Bilbokaitė sako, kad priėmimas toks, kokio tikėtasi – stojančiųjų skaičius išlieka stabilus, o Universiteto bendruomenę papildys motyvuoti studentai. „Turbūt galima drąsiai teigti, kad Šiaulių universitetą renkasi motyvuoti ir tikslingai savo svajonių siekiantys stojantieji. Tiesa, daug kam šiemet koją pakišo matematikos egzamino rezultatai, neabejotinai susiklosčiusi situacija dėl karantino apsunkino abiturientų pasiruošimą egzaminams. Todėl visa tai įvertinus priėmimo rezultatai džiugina, nors, žinoma, norėtųsi dar spartesnio stojančiųjų augimo. Žinodami, kad netrukus tapsime Vilniaus universiteto dalimi, šiemet atlikome svarbius studijų kokybę gerinančius žingsnius – atnaujiname ir tobuliname studijų programas, einame į naują kokybę ir norime parodyti, pagrįsti, kad studijos Šiaulių universitete yra tokios pat kokybiškos, kaip ir, tarkime, Vilniaus universitete, ar bet kurioje kitoje aukštojoje mokykloje. Galbūt šiemet šios žinios visuomenei šiek tiek pritrūko – tad tai dar vienas uždavinys kitų metų priėmimo laikotarpiui. Kalbant apie bakalauro ir magistrantūros stojančiųjų pasirinkimus – akivaizdu, kad ugdymo srities studijos išlieka vienos populiariausių – pateisiname savo, kaip vieno iš 3 pedagogų rengimo centrų Lietuvoje, vardą. Tiesa, kaip visada išlieka iššūkis padrąsinti jaunimą rinktis inžinerinių, IT, socialinio darbo ir kitas tiksliųjų, socialinių mokslų sričių studijų programas. Tai nišos, kuriose ir toliau reikia ieškoti veiksmingesnių komunikacinių sprendimų, bendradarbiavimo būdų su miesto ir regiono socialiniais partneriais, verslo įmonėmis“, – įžvalgomis dalijasi studijų prorektorė.

Vėliau nei įprastai prasidėsiantis šių metų studijų rudens semestras (mokslo metų pradžia rugsėjo 14 d.) žymi ir kitus pokyčius, svarbius studentams ir visai akademinei bendruomenei – 2020 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė reorganizuoti Šiaulių universitetą prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu. „Norisi pasidžiaugti ir kiekvienam mūsų aukštosios mokyklos studentui svarbiais pokyčiais. Nuo 2021 m. sausio 1 d. Šiaulių universitetas tampa Vilniaus universiteto padaliniu – Vilniaus universiteto Šiaulių akademija. Tai suteiks dar daugiau galimybių mūsų studentams, vykdysime dar labiau išvystytas, kokybiškas, mokslu ir tarptautiškumu grįstas studijas“, – įžvalgomis dalijasi studijų prorektorė.

Šalia šių pasikeitimų laukia ir studijų infrastruktūros atnaujinimo darbai, kurie sukurs inovatyvią ir patrauklią studijų aplinką, prilygstančią užsienio šalių aukštosioms mokykloms. „Bus atnaujinta visa studijų bazė. Stengiamės ir siekiame, kad studentai galėtų tobulėti pačiose moderniausiose auditorijose ir laboratorijose, kurios prilygstų Europos universitetams – tam jau yra patvirtintas projektinis finansavimas. Žiniomis ir patirtimi dalinsis atnaujinamas mokslo ir studijų personalas – su studentais dirbs dar daugiau užsienio dėstytojų. Tikiuosi, kad visi pokyčiai suteiks dar didesnį pasitikėjimą mumis, kaip viena iš sudėtinių Vilniaus universiteto struktūros dalių“, – sako prof. dr. R. Bilbokaitė.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos informacija

Grįžti