testavimo laboratorija Liepa 1

Testavimo laboratorijos „Liepa“ gali atlikti šias funkcijas:

  • sukurti vienodas stebėjimo metodu vykdomame tyrime dalyvaujančių asmenų sąveikos su aplinka sąlygas;
  • fiksuoti asmens sąveikos rezultatus video ir skaitmeniniu formatais;
  • atlikti kiekybinių ir kokybinių žmogaus sąveikos su aplinka tyrimus.

Testavimo laboratorija susideda iš veiklos kambario ir stebėjimo kambario. Veiklos kambaryje galima inicijuoti ir vykdyti pagal numatytą scenarijų (piešimas apibrėžtą laikotarpį, žaidimas su smėlio dėže apibrėžtą laikotarpį, naudojimasis paslauga Pagalbininkas apibrėžtą laikotarpį) asmens sąveiką su aplinka. Veiklos kambarį su stebėjimo kambariu jungia veidrodinis stiklas, kuris yra permatomas iš stebėjimo kambario. Testavimo laboratorijos stebėjimo kambarys įrengtas su garso izoliacija, todėl jame esantys stebėtojai netrikdo veiklos kambaryje esančių tyrimo dalyvių.

Testavimo laboratorijoje vykdoma veikla: paslauga Pagalbininkas gali naudotis edukologijos tyrėjai ir bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, logopedai, lietuvių kalbos mokytojai, kurie ugdo mokinius, turinčius lietuvių kalbos mokymosi problemų. Ši laboratorija teikia galimybių ir studentams mokytis taikyti edukologijos tyrimuose stebėjimo metodą ir stebėjimo duomenų statistinės analizės metodus.

 

Daugiau informacijos apie laboratoriją rasite ČIA.

 

    adresas         kontaktai      
   

Adresas

P. Višinskio g. 25, LT76352 
Šiauliai, 509 aud. 
       

Kontaktinis asmuo

doc. dr. Asta Vaitkevičienė, el. p. asta.vaitkeviciene@su.lt