Besirenkančių studijas Šiaulių universitete skaičius auga – pirmieji priėmimo rezultatai

TA2 74

TA2 74

Rugpjūčio 22 d. Lietuvoje paskelbti pagrindinio priėmimo etapo į aukštąsias mokyklas rezultatai. Iš viso Šiaulių universitetas šių metų pagrindinio priėmimo etape stojančiųjų, atitinkančių stojimo kriterijus, 1–9 pasirinkimo pageidavimu buvo pažymėtas 421 kartą: 139 pirmu pageidavimu, 81 antru, 52 trečiu. Kvietimų studijuoti Šiaulių universitete po pirmojo priėmimo etapo šiais metais sulaukė 129 stojantieji. Apibedrinant duomenis ir lyginat juos su praėjusių metų rezultatais pastebimas augimas – stojančiųjų, pasirinkusių studijas Šiaulių universitete skaičius išaugo apie 17 proc.

Populiariausiomis išlieka ugdymo mokslų srities studijos

Šių metų stojančiųjų pasiskirstymas renkantis studijas atitinka pastarųjų metų tendencijas – daugiausiai susidomėjimo sulaukiančiomis išlieka ugdymo srities studijos. Itin populiarios išlieka unikalios visoje Lietuvoje specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijos – lyginant su praėjusiais metais, šiais metais stojančiųjų skaičius čia išaugo apie 40 proc., panašus šuolis taip pat pastebimas renkantis Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo programą. Stojantieji kur kas aktyviau šiais metais rinkosi ir Muzikos pedagogikos, Anglų filologijos, Ekonomikos, Viešojo administravimo, Programų sistemų ir kt. studijų programas.

Re5

Re5

Aptardama pirmuosius priėmimo į bakalauro studijas rezultatus, Šiaulių universiteto studijų prorektorė doc. dr. Renata Bilbokaitė pastebi, kad situacija tokia, kokios tikėtasi – stojančiųjų skaičius išlieka stabilus, o universiteto bendruomenę papildys motyvuoti, drąsūs ir savo planus siekiantys įgyvendinti stojantieji. „Turbūt galima drąsiai teigti, kad Šiaulių universitetą renkasi motyvuoti ir tikslingai savo svajonių siekiantys stojantieji. ugdymo srities studijos išlieka vienos populiariausių – pateisiname savo, kaip vieno iš 3 pedagogų rengimo centrų Lietuvoje, vardą. Tiesa, kaip visada išlieka iššūkis padrąsinti jaunimą rinktis tiksliųjų mokslų sričių studijas. Tai niša, kurioje dar reikia ieškoti veiksmingesnių komunikacinių sprendimų, veiksmingesnių bendradarbiavimo su miesto ir regiono socialiniais partneriais, verslo įmonėmis būdų. Taip pat norisi pasidžiaugti ir kiekvienam mūsų aukštosios mokyklos studentui svarbiais pokyčiais. Nuo 2021 m. sausio 1 d. Šiaulių universitetas tampa Vilniaus universiteto padaliniu – Vilniaus universiteto Šiaulių akademija. Tai suteiks dar daugiau galimybių mūsų studentams, tuo pačiu jie čia atras išvystytas, kokybiškas, mokslu ir tarptautiškumu grįstas studijas“, – įžvalgomis dalijasi studijų prorektorė.

Papildomas priėmimo etapas – galimybė pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas,
200 Eur, 300 Eur stipendijas ir perspektyvias studijas

Papildomame priėmimo etape stojantieji gales rinktis šias studijas: Anglų filologija, Programų sistemos (galimybė pretenduoti į 200 Eur stipendiją visam studijų laikotarpiui), Ekonomika (su darbo rinkai aktualiomis specializacijomis)Viešasis administravimas, Muzikos pedagogika (VF vietos ir galimybė pretenduoti į 300 Eur stipendiją visam studijų laikotarpiui), Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas (VF vietos ir galimybė pretenduoti į 300 Eur stipendiją visam studijų laikotarpiui), Specialioji pedagogika ir logopedija (VF vietos ir galimybė pretenduoti į 300 Eur stipendiją visam studijų laikotarpiui).

R.Karvelienė

R.Karvelienė

Pasak Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnybos direktorės dr. Reginos Karvelienės, antrajame priėmimo etape dar galima pretenduoti į laisvas valstybės finansuojamas vietas renkantiems pedagogines studijų programas – Specialiosios pedagogikos ir logopedijos bei Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo. Įstojusieji į šias programas galės pretenduoti į 300 eurų stipendijas. 200 eurų dydžio stipendijas galės gauti ir stojantieji, pasirinkę Programų sistemų studijų programą.

 

Rugpjūčio 24–26 d., aukštosiose mokyklose vyksta studijų sutarčių po pagrindinio priėmimo etapo pasirašymas. Rugpjūčio 28–31 d. vyks papildomas priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Galutiniai priėmimo rezultatai paaiškės rugsėjo 7 d., kada stojantieji, gavę kvietimus studijuoti Šiaulių universitete, pasirašys studijų sutartis.

Visais stojimo klausimais konsultuotis galima su Šiaulių universiteto priėmimo specialistais: tel. (8 41) 595 755, (8 41) 393 010; el. p. studijuok@su.lt.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.

Grįžti