cheminiu tyrimu 1

Cheminių tyrimų laboratorijoje analizuojamas vandens ekosistemų užterštumas biogeninėmis ir organinėmis medžiagomis. Tiriamos augalų kaupiamos bioaktyvios medžiagos, analizuojamos augalų ekstraktų panaudojimo maistinių žaliavų užterštumo biologiniais teršalais mažinimo galimybės. 

Cheminių tyrimų laboratorijoe esanti įranga:

 • jonų chromatografas;
 • UV ir IR spektrofotometrai su priedais;
 • jonometras su atrankių jonų elektrodais;
 • automatinė titravimo įranga;
 • Kjeldalio aparatas;
 • liepsnos fotometras;
 • analitinės svarstyklės;
 • vakuuminė filtravimo įranga, t.t. 

Laboratorijoje vykdoma veikla:

 • laboratorijoje vykdomi gamtinio ir nuotekų vandens cheminiai tyrimai;
 • tiriama paviršiaus aktyviųjų medžiagų koncentracija (spektrofotometrijos metodas), bendras organinių medžiagų kiekis (titravimo metodas);
 • matuojami fizikiniai vandens parametrai: pH, elektrinis laidis (potenciometriniai, konduktometriniai matavimai);
 • spektrofotometriniais metodais analizuojamas bendras fenolinių junginių kiekis augaluose, ekstraktų antioksidacinis aktyvumas.

 

Daugiau informacijos apie laboratoriją rasite ČIA.

 

     adresas         kontaktai      
   

Adresas

P. Višinskio g. 25, LT-76352
Šiauliai, 1 aukštas
       

Kontaktiniai asmenys

dr. Ilona Kerienė, el. p. ilona.keriene@su.lt
Dovilė Dovydaitytė, el. p. dovile.dovydaityte@su.lt 
Podoktorantūros stažutoja dr. Olga Sozinova, el. p. olga.sozinova@lu.lv