Socialinio darbo magistrantei Irenai Ožolaitei skirta vardinė LR Prezidento Algirdo Brazausko stipendija

foto

foto

Liepos 13 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius pasirašė įsakymą dėl stipendijų penkių Prezidentų – Kazio Griniaus, Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko – vardinių stipendijų skyrimo. Prezidento Algirdo Brazausko (socialinių mokslų studijų krypčių ir ugdymo mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės) stipendija už puikius akademinius rezultatus skirta Šiaulių universiteto Edukologijos instituto Socialinio darbo magistrantūros studijų programos II kurso studentei Irenai Ožolaitei.

Magistrantė I. Ožolaitė šį apdovanojimą vertina, kaip patvirtinimą, kad socialinio darbo sritis, kurioje ji gilina savo kompetencijas, yra teisingas pasirinkimas: „Nesitikėjau, kad tapsiu viena iš stipendijos gavėjų – puikiai suprantu, kad Lietuvoje tikrai daug gabių, aktyvių studentų. Tačiau iš kitos pusės prisipažinsiu – meluočiau, jei sakyčiau, kad įvertinimas nenudžiugino. Man tai tikras patvirtinimas, kad esu teisingame kelyjeׅ“.

Ateinančiais 2020–2021 mokslo metais stipendija už puikius akademinius pasiekimus atiteks dvidešimt devyniems universitetų ir kolegijų studentams.

„Lietuvos Respublikos Prezidentų stipendijos – tai aukščiausios prabos pasiekimų įvertinimas, teikiamas geriausiems Lietuvos studentams. Linkiu, kad jis taptų tramplinu šturmuojant tolimesnes aukštumas tiek studijose, tiek gyvenime“, – sako ministras A. Monkevičius.

Šiemet Lietuvos mokslų akademija, atlikusi pretendentų atranką, pasiūlė vardines Prezidentų stipendijas skirti 29 studentams, pasižymėjusiems puikiais akademiniais rezultatais bei aktyvia moksline veikla ir visuomenine veikla.

Prezidentų stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę ir visuomeninę veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Prezidentų vardines stipendijas siekiant pagerbti Lietuvos Respublikos prezidentus ir paskatinti geriausius Lietuvos studentus Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė 1995 metais. 

Parengta pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešimą spaudai

Asmeninio archyvo nuotrauka (kairėje I. Ožolaitė)

Grįžti