Šiaulių universiteto STEAM centro įkūrimas – inovatyvus požiūris į ugdymą ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos sričių populiarinimą

Steam 9

Steam 9

Šiaulių universiteto STEAM centro – pirmojo regioninio centro Lietuvoje – įkūrimo darbai įsibėgėja. Liepos 14 d. Šiaulių miesto savivaldybėje vyko Šiaulių universiteto atstovų, Šiaulių universiteto STEAM centro pagrindinio partnerio – Šiaulių miesto savivaldybės atstovų ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovų – projekto „Kurk Lietuvai“ narių, prisidedančių prie STEAM atviros prieigos centrų steigimo, susitikimas. Jo metu aptartas vis augantis STEAM sričių kvalifikuotų specialistų poreikis, šalies verslo ir pramonės įmonių svarba populiarinant STEAM mokslus ir kiti centro įveiklinimo aspektai.

Socialinių partnerių įsitraukimas ir mokytojų gebėjimas sudominti

Susitikimo metu daug diskutuota apie socialinių partnerių ir suinteresuotų visuomenės grupių šalių bendradarbiavimo, įsitraukimo svarbą ir kūrybinio potencialo didinimą, kad būtų vieningai realizuojama STEAM centrų vizija, jų veiklos potencialas bei nauda moksleiviams, mokytojams, tėvams ir bendrai šalies ekonomikai.

„Kurk Lietuvai“ STEAM regioninio bendradarbiavimo stiprinimo atstovo Tomo Jankaus teigimu užsienio patirtys rodo, kad STEAM centrų įveiklinimas yra daug spartesnis ir kokybiškesnis įsitraukiant verslo ir pramonės atstovams, savivaldybei, nevyriausybinėms organizacijoms, mokslo, švietimo įstaigoms: „Analizuodami užsienio gerųjų STEAM ugdymo iniciatyvų ir bendradarbiavimo praktikas, pastebėjome, jog STEAM mokslų populiarinime svarbų vaidmenį atlieka ir šalies verslo ir pramonės įmonės. Manome, kad aktyvus jų įtraukimas į centrų veiklą yra būtinas. STEAM sričių kvalifikuotų specialistų trūkumas iš darbdavių girdimas jau dabar, o ateityje prognozuojama, kad poreikis tik didės“.

„Kurk Lietuvai“ projektų vadovė Judita Šarpienė pastebi, kad STEAM veiklų patrauklumas didele dalimi priklauso ir nuo specialistų gebėjimo sudominti jaunąją kartą šių mokslų turiniu ir karjeros galimybėmis ateityje: „STEAM centro regione įkūrimas nėra vienintelė su šia sritimi susijusi iniciatyva – šiandien išgirdome, kad Šiauliuose įdirbis tikrai didelis. Šiaulių universitetas turi stiprią bazę ir patirtį rengti pedagogus, integruoti mokslą ir pritaikyti naujas edukacines programas. Reikia pripažinti, jog neužtenka būti geru mokytoju, kad būtum geras specialistas ir sugebėtum sudominti kitą tą mokslą vykdyti ir siekti karjeros toje srityje. Todėl labai svarbu, kad ir mūsų mokytojai įgytų vis naujų kompetencijų, gebėjimų ir paruoštų moksleivius šiuolaikinei profesinei karjerai. Tyrimai rodo, kad neformalus moksleivių švietimas Lietuvoje nėra plačiai orientuotas, o dažniausiai pasirenkami ir finansuojami būreliai yra menų ir sporto – gamtamokslinės krypties būreliams skiriamas mažas dėmesys“.

Šiaulių universiteto STEAM centre įsikurs keturios laboratorijos

Šiaulių universiteto STEAM centre veiks keturios laboratorijos: biologijos ir chemijos, fizikos ir inžinerijos, robotikos ir informacinių technologijų bei specializuota sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės. Jose bus organizuojami 7–12 klasių mokinių formaliojo ugdymo užsiėmimai, o pagal neformaliojo ugdymo programas užsiėmimai vyks 1–12 klasių mokiniams. Mokiniams ir jų mokytojams čia bus sudarytos sąlygos atlikti tiriamuosius, brandos ir kt. darbus. Centre taip pat bus vykdomas nuolatinio mokytojų kvalifikacijos kėlimo procesas, vyks studijų proceso kai kurie elementai (pedagoginės praktikos, praktiniai, tiriamieji ir kt. darbai).

Numatoma, kad Šiaulių universiteto mokslininkai ir didaktai galėtų įsijungti į naujų metodikų, mokymo priemonių kūrimą ir kitomis veiklomis prisidėti prie STEAM dalykų mokymo(si) efektyvinimo. Centre planuojama organizuoti įvairias mokslo populiarinimo, viešinimo bei profesinio orientavimo veiklas. 

Šiaulių universiteto STEAM centro direktorė V. Šlekienė sako, jog labai svarbu skatinti nuo mažų dienų mokinių smalsumą pažinti mokslo paslaptis, eksperimentuoti, atrasti ir praktiškai pritaikyti rezultatus. Todėl ŠU STEAM centro planuose numatyta atverti laboratorijas ir patiems mažiausiems – pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokiniams. Numatytas bendradarbiavimas su Šiaulių miesto darželiais rengiant ir įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės programą „STEAM darželis“ ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.: „Tai inovatyvus, patrauklus būdas moksleivius supažindinti ne tik su gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos sritimis, bet pažvelgti į tai kūrybiškai ir tarpdiscipliniškai, prijungiant menus ir kitas sritis“ – mintimis dalijasi V. Šlekienė.

STEAM centrai – bendros šalies ugdymo strategijos dalis

STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, mathematics) mokslo centrų vizija – formuoti šalies ateitį per praktinio mokymosi patirtį, suteikti mokiniams praktika ir tyrimais grįstą mokymosi patirtį, sudaryti galimybę mokytis su profesionaliais mokytojais, ugdyti problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus, tinkamai supažindinti moksleivius su karjeros STEM profesijose galimybėmis bei užtikrinti visos šalies konkurencingumo ir produktyvumo augimą. Tyrimai rodo, kad nepaisant darbo rinkos poreikių ir šalies ekonomikos vystymosi, tik ketvirtadalis Lietuvos abiturientų renkasi tiksliųjų, gamtos, technologinių ir inžinerinių mokslų srities specialybes.

Šiaulių miesto savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento vadovė Asta Lesauskienė pastebi, kad Šiauliuose STEAM dalykų populiarinimas jau turi stiprų įdirbį: „STEAM centro atsiradimas Šiauliuose mums yra tarsi paskata ir toliau dirbti ties šia sritimi, nes STEAM iniciatyvos Šiauliuose veikia jau keletą metų, jaučiamas didžiulis jų poreikis, o įdirbis kasmet tobulinamas ir gilinamas. Tikimės, kad su centro atsiradimu padaugės pedagogų, kurie galima pasiūlyti teisingas ir profesionalias programas, kurie puikiai išmano, kas yra tas STEAM ugdymas, patyriminis ugdymas. Mums svarbu, kad Šiaulių miesto savivaldybės įdirbis, investicijos į šią sritį pasiteisintų, būtų naudingos ir gautumėme grįžtamąjį ryšį“.

Šiuo metu Lietuvoje yra steigiami 7 regioniniai ir 3 metodiniai STEAM centrai. Juose veiks laboratorijos, kuriose 7–12 klasių moksleiviams vyks formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklos. 3 iš 10 centrų įsikurs didžiuosiuose miestuose prie Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos universitetų ir rūpinsis bendrųjų centrų veiklų metodikų parengimu. Likę 7 centrai bus įkurti Marijampolėje, Telšiuose, Tauragėje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje ir Alytuje, kur teiks paslaugas viso regiono mokyklų moksleiviams ir mokytojams. Šiaulių universiteto STEAM centras yra pirmasis regioninis centras Lietuvoje, kuris specializuotos – Sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės laboratorijos – duris atveria jau šių metų rudens pradžioje.

Reportažas Šiaulių televizijoje (nuo 4 min.) – https://www.youtube.com/watch?v=RlFBYAdCobo

 

Steam 2
Steam 2
Steam 32
Steam 32
Steam 29
Steam 29
Steam 21
Steam 21
Steam 25
Steam 25
Steam 10
Steam 10

ŠU Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos informacija

Deivido Katlausko nuotr.

 

Grįžti