Tikslinės išmokos 2020 m. pavasario semestrui (papildomas priėmimas)

 Tikslinę išmoką (kurios dydis – 156 Eur per mėnesį) gali gauti neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

  • yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
  • turi teisės aktų nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo atveju tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos):

          - pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba vientisųjų studijų programą;

          - pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;

          - pagal profesinių studijų programą;

          - pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;

          - pagal trumpųjų studijų programą.

Prašymai teikiami nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. liepos 16 d.  Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje http://vsf.lrv.lt/, prisijungus prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS „PARAMA“) ir užpildžius nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka 2020 m. pavasario semestras liepa). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką.

 

Visa informacija apie tikslines išmokas Fondo tinklalapyje: http://vsf.lrv.lt/lt/ptojektas/tikslines

 

ŠU Studijų ir tarptautinių programų tarnybos informacija