Senate dr. R. Bubniui suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas, patvirtinti edukologijos, filologijos, ekonomikos ir vadybos mokslo doktorantūros reglamentai

Birželio 27 d. įvyko neeilinis Šiaulių universiteto Senato posėdis. Jo pradžioje socialinių mokslų docento pedagoginio vardo suteikimo atestatas buvo įteiktas laikinai studijų prorektorės pareigas einančiai doc. dr. Renatai Bilbokaitei, o socialinių mokslų profesoriaus pedagoginio vardo – prof. dr. Aistei Lazauskienei. „Kad ir karšta, turime galimybe džiaugtis mūsų dėstytojais ir mokslininkais, kurie daug davė universitetui ir, tikimės, dar daug ateityje duos. Linkiu joms visokeriopos sėkmės!“, – įteikdama docento ir profesoriaus atestatus kalbėjo Šiaulių universiteto mokslo ir meno prorektorė prof. dr. Diana Cibulskienė.

sb5
sb5
sb4
sb4

Pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo patvirtinti nauji Senato nariai, deleguoti Šiaulių universiteto studentų atstovybės.Senato ir Senato studijų komisijos nare tapo kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijų programos II kurso studentė Augustė Vilimaitė (vietoje Luko Bumbulio), o Senato ir Senato mokslo ir meno komisijos nare – pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programos I kurso studentė Akvilė Bušininkaitė (vietoje Sigitos Bakaneckaitės).

Kitas darbotvarkės klausimas – dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo. Senato narių balsų narių dauguma nutarta suteikti Edukologijos instituto prof. dr. Remigijui Bubniui socialinių mokslų profesoriaus pedagoginį vardą.

Klausimą dėl edukologijos, filologijos, ekonomikos ir vadybos mokslo doktorantūros reglamentų tvirtinimo pristatė Mokslo ir meno tarnybos direktorė dr. Daiva Korsakienė. Po pristatymo balsavimu nutarta: 1) patvirtinti Vytauto Didžiojo universiteto kartu su Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu ir Lietuvių kalbos institutu filologijos mokslo krypties, Vytauto Didžiojo universiteto kartu su Klaipėdos universitetu ir Lietuvos istorijos institutu etnologijos mokslo krypties, Vytauto Didžiojo universiteto kartu su Lietuvos kultūros tyrimų institutu ir Europos humanitariniu universitetu filosofijos mokslo krypties, Vytauto Didžiojo universiteto kartu su Klaipėdos universitetu istorijos ir archeologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentą; 2) patvirtinti Vytauto Didžiojo universiteto su ISM vadybos ir ekonomikos universitetu, Mykolo Romerio universitetu ir Šiaulių universitetu ekonomikos mokslo krypties, Vytauto Didžiojo universiteto su Klaipėdos universitetu, Mykolo Romerio universitetu ir Šiaulių universitetu vadybos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentą; 3) patvirtinti Lietuvos sporto universiteto kartu su Kauno technologijos universitetu ir Šiaulių universitetu edukologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentą.

sb6
sb6
sb1
sb1
sb7
sb7
sb3
sb3

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti