Vilniaus universiteto vadovai prisistatė Šiaulių universiteto bendruomenei

vil2

vil2

Birželio 18 d. Šiaulių universitete įvyko Vilniaus universiteto rektoriaus prof. dr. Rimvydo Petrausko ir universiteto prorektorių bei Šiaulių universiteto vadovų susitikimas su Šiaulių universiteto bendruomene. Susitikime buvo apžvelgti Šiaulių universiteto reorganizacijos į Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją aspektai, pasidalyta įžvalgomis, kokiomis kryptimis vyks integracijos procesas, kokie uždaviniai bus sprendžiami pereinamuoju penkerių metų laikotarpiu ir kt. Savo mintis šiais klausimais išsakė Vilniaus universiteto rektorius prof. dr. R. Petrauskas ir kiti aukščiausi šio universiteto vadovai – studijų prorektorius doc. dr. Valdas Jaskūnas, mokslo prorektorė, vicerektorė prof. dr. Edita Sužiedėlienė, organizacijos vystymo ir bendruomenės reikalų prorektorė dr. Rita Rekašiūtė Balsienė bei partnerystės prorektorius dr. Artūras Vasiliauskas, taip pat laikinai einanti Šiaulių universiteto studijų prorektoriaus pareigas doc. dr. Renata Bilbokaitė.

vil 5

vil 5

„Galvoju, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. mes ir šiauliečiai būsime vienos didelės vieno universiteto bendruomenės nariais. Šio susitikimo tikslas – prisistatyti, vieniems kitus išgirsti ir kalbėtis apie tai, kas bus svarbiausia būsimajam mūsų padaliniui – Šiaulių akademijai. Matome, kad Šiauliai turi savo dominuojančią vietą šiame Šiaurės Lietuvos regione, todėl mes savo plėtros vizijoje Šiaulių akademiją matome kaip svarbų regioninį padalinį. Mes žinome jūsų įdirbį pedagogikos srityje, bet kartu turėsime atpažinti ir tas nišas, kurios bus svarbios regionui ir turi didelę perspektyvą“, – po susitikimo kalbėjo Vilniaus universiteto rektorius prof. dr. R. Petrauskas.

vil 3

vil 3

Laikinai einanti Šiaulių universiteto studijų prorektoriaus pareigas doc. dr. Renata Bilbokaitė pripažino, jog visa Šiaulių universiteto bendruomenė šiuo metu jaučia didelį jaudulį, nes prasideda naujas istorijos etapas. Tikime, kad kitą savaitę LR Seimas priims sprendimą dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos įkūrimo. „Pagrindinis Šiaulių universiteto reorganizacijos prijungimo prie Vilniaus universiteto ir VU Šiaulių akademijos įkūrimo tikslas yra sustiprinti mūsų mokslinį potencialą, padėti įsitraukti į aukšto lygio tarptautinius universitetinius tinklus, suteikti galimybę kartu vykdyti aukšto lygio tyrimus, rengti tarptautines studijų programas ir kt. Vizijoje numatoma stiprinti ir vieną iš trijų pagrindinių Lietuvos mokytojų rengimo centrų, kuris yra mūsų universitete. Numatoma, jog ir Regionų plėtros institute bus didžiulės mokslinio, studijų ir kito personalo injekcijos. Tai reikalinga tam, kad išsaugotume rinkai reikalingas studijų programas ir vedančiuosius mokslininkus. Žodžiu, mums svarbiausia, kad būtų sustiprintos studijos, kad augtų mokslinis potencialas ir kad būtume nors ir mažu, bet labai kokybišku ir stipriu Vilniaus universiteto padaliniu“, – sako doc. dr. R. Bilbokaitė.vil 4

vil 4

Numatoma, jog galutinį sprendimą dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu“ LR Seimas turėtų priimti birželio 25 d.

Plačiau – Zenono Ripinskio ir Tomo Andrijausko vaizdo reportaže https://www.youtube.com/watch?v=hxf6M14nj3o

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Tomo Andrijausko nuotr.
vil20
vil20
vil21
vil21
 
vil23
vil23
vil27
vil27
 
vil31
vil31
vil24
vil24
 
vil32
vil32
vil29
vil29
 vil28
vil28
 vil25
vil25
 vil30
vil30
 vil33
vil33
 
 
 

 

Grįžti