Didėja pedagoginių studijų populiarumas

Mokykloje

Mokykloje

Įpusėjus antrai priėmimo į aukštąsias mokyklas savaitei pastebimas didelis norinčiųjų rinktis pedagogikos studijas susidomėjimas. Studijuoti mokytojo profesiją pasirinko net 580 stojantieji, didžioji jų dalis – pirmuoju pageidavimu. Palyginimui, pernai į bakalauro pedagogines studijas iš viso įstojo 429 asmenys.

Šiemet pedagoginėms bakalauro studijoms numatomos skirti 585 valstybės finansuojamos studijų vietos. Visi, 2020 m. įstojusieji į valstybės finansuojamas pedagoginių studijų vietas, bus skatinami 300 eurų stipendijomis – tokios stipendijos bus skiriamos ne tik įstojusiems į bakalauro studijas, bet ir į profesines pedagogikos studijas, kurias galima rinktis jau įgijus dalyko bakalauro ar magistro laipsnį. Be to, atsižvelgus į valstybės poreikius, ministro nustatyta tvarka stipendijos bus skirtos ir tiems, kurie pedagogikos studijas pasirinks kaip gretutines.

„Džiugu konstatuoti, kad pedagoginių studijų populiarumas gerokai išaugęs. Žvelgdami į pastarųjų metų skaičius, turėjome priimti sprendimus, skatinančius rinktis šias studijas, o dabar matome pirmuosius rezultatus. Šiemet pasirinkusiems pedagogikos studijas skirsime 300 eurų stipendijas. Tikimės, kad jos bus finansinė paskata turintiems pedagogo pašaukimą gabiems ir motyvuotiems žmonėms ateiti į mokytojo profesiją“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Planuojama, kad nuo šių metų rudens tokios stipendijos iš viso galės būti mokamos 845 pedagogines studijas pasirinkusiems asmenims: 585 įstojusiems į bakalauro studijas, 210 įstojusių į pedagogikos profesines studijas ir 50 pasirinkusių pedagogikos gretutines studijas.

Ministras A. Monkevičius taip pat pažymi, kad šios stipendijos nėra vienintelis žingsnis siekiant pritraukti studijas baigusius absolventus ateiti dirbti į mokyklas. „Kartu privalome gerinti mokytojų darbo sąlygas, didinti jų atlyginimus. Tai jau yra daroma ir bus tęsiama ateityje“, – teigia ministras.

Lietuvoje veikia 3 didžiausi pedagogų rengimo centrai: Šiaulių universitete, Vilniaus universitete, Vytauto Didžiojo universitete.

Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnybos vyr. specialistė priėmimui Živilė Brasienė taip pat patvirtino, jog susidomėjimas pedagoginėmis studijomis gerokai išaugęs. „Lyginant su praėjusiais metais, prašymų skaičius pirmu pageidavimu studijuoti pedagogines studijų programas Šiaulių universitete išaugo Per nepilnas dvi savaites jau pateikta 13 prašymų į muzikos pedagogikos bakalauro studijų programą, į specialiąją pedagogiką – 27, pradinio ugdymo pedagogiką – 20. Šiek tiek kol kas mažiau prašymų sulaukė kūno kultūros, socialinio darbo ir socialinės reabilitacijos, anglų filologijos ir kitos bakalauro studijų programos. Pirmieji pateiktų prašymų skaičiai rodo, kad susidomėjimas pedagoginėmis studijomis auga. Pagrindinis prašymų anplūdis turėtų prasidėti abiturientmsi išlaikius baigiamuosius egzaminus. Apibendrinant galėčiau pasakyti, kad iki birželio 12 d. bakalauro studijas į visas Šiaulių universiteto studijų programas pirmu pageidavimu pasirinko 92 asmenys, į magistro – 32“, – sako Ž. Brasienė. Vyr. specialistės priėmimui teigimu, šiemet didesnis susidomėjimas yra ir dalinėmis pedagoginėmis studijomis.

Pagal ŠMSM inf. parengė Zenonas Ripinskis
Grįžti