Vyriausybė: nuo 2021 m. sausio 1 d. Šiaulių universitetas taps Vilniaus universiteto Šiaulių akademija

vusa

vusa

Birželio 10 d. Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui reorganizuoti Šiaulių universitetą (ŠU) prijungimo prie Vilniaus universiteto (VU) būdu 2021 m. sausio 1 d.Vyriausybė taip pat patvirtino Šiaulių universiteto reorganizavimo sąlygų aprašą ir pritarė reorganizavimo planui.

Šiaulių universiteto reorganizavimas į Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją (VUŠA) vykdomas pagal Seimo patvirtintą valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planą ir Vyriausybės patvirtintas šio plano priemones. Seimas yra priėmęs nutarimą dėl Šiaulių universiteto prijungimo prie Vilniaus universiteto terminų ir sąlygų, kuriame numatyta, kad Šiaulių universitetas reorganizuojamas prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu ir tampa kamieniniu padaliniu VUŠA.

VU ir ŠU tarybos, įvertinusios reorganizavimo procedūras, patvirtino 2021 m. sausio 1 d. kaip realų reorganizacijos terminą.

VU statuto nustatyta tvarka VUŠA bus užtikrinamas akademinis ir ūkinis padalinio savarankiškumas, o mokslinio potencialo vystymą užtikrins ŠU pajėgų sujungimas su VU veikiančiomis mokslininkų grupėmis.

Šiaulių universitetui tapus Vilniaus universiteto Šiaulių akademija ypatingas dėmesys bus skiriamas specialiosios pedagogikos ir informatikos studijoms.

2020 m. VUŠA raidos plano įgyvendinimui numatyta skirti 5,05 mln. eurų:  4,75 mln. eurų ES struktūrinių fondų ir 0,3 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Svarbiausią lėšų poreikį sudaro lėšos, reikalingos dėstytojų atlyginimams suvienodinti. Lėšos VUŠA finansavimui 2021 ir vėlesniais metais bus kasmet numatomos valstybės biudžete, universitetui pagrindus jų poreikį.

„Labai svarbu, kad aukštojo mokslo įstaigų suvienijimas bendrai veiklai būtų vykdomas ne sprendimais „nuleidžiant iš viršaus“, o aktyvaus tarpusavio tarimosi keliu. Šiaulių ir Vilniaus universitetams nuosekliai kartu dirbant, bus neabejotinai sustiprintas mokslo ir studijų potencialas Šiaulių mieste ir  regione“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

VU ir ŠU iš universitetų tinklo optimizavimo lėšų fondo jau skirta 31,99 mln. eurų ES finansavimo lėšų.

Vyriausybei pritarus, nutarimą dėl ŠU reorganizavimo turės patvirtinti Seimas.

ŠMSM Komunikacijos skyriaus inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti